Jak vybrat střešní okna

Střešní okna mají kromě přívodu světla a čerstvého vzduchu i mnoho dalších důležitých funkcí, které byste při výběru neměli opomenout. Nabídka střešních oken je široká, a proto byste si měli zjistit, jaké by nová střešní okna měla mít parametry, aby se hodila právě do vašeho do podkroví.

Ještě než do Čech pronikla kvalitní střešní okna, byla většina půd odsouzena k sušení prádla a skladování věcí, které "by se snad někdy mohly hodit". 
 
Střešní okno, jež by dostatečně odolávalo dešťové vodě nejen ve své konstrukci, ale zejména při montáži do střešního pláště, bylo neznámým pojmem. Dnes si bez jeho přítomnosti život pod střechou nedokážeme představit.
 
Podkroví jsou stále lákavým bytovým prostorem, na jejichž celkovém ztvárnění se z velké části podílejí okna. A jsou to právě většinou ta střešní, která dělají podkroví podkrovím. Jsou tak zásadním architektonickým prvkem, že ovlivňují konečný vzhled interiéru bytu a rovněž tak exteriér celého domu.

Proč vlastně střešní okna

Většina půd byla až do počátku dvacátého století využívána ke skladování nepotřebných věcí a sušení prádla. 
 
Pak se lidstvo, možná pro nedostatek bytových prostor, rozhodlo ke zobytňování tajemstvím zahalených půdních prostor, a tak vznikl, i když zpočátku trochu těžkopádný a snižování tepelných ztrát absolutně nevyhovující, fenomén střešního okna.
Poněkud nefunkčnímu začleňováním střešních oken do střechy, které bylo spojeno s narušením střešní krytiny, se konzervativní stavebníci podivovali. 
 
Sedmdesátá léta minulého století však s sebou přinesla nové výrobní technologie, a střešní okna tak dostala na stavebním trhu zelenou.

Jaká jsou ta dnešní

Architektonická modelace podkrovního bydlení klade velmi často důraz na zachování původního trámoví půdních prostor a není ani výjimkou jeho umělé dotvoření. 
I to je jeden z důvodů, proč jsou běžně prodávaná střešní okna na našem trhu zhotovena většinou ze dřeva - zapadnou lépe do kontextu takto pojatých bytů. Tento materiál však výrobci volí především proto, že dřevo má dobré tepelně technické vlastnosti.
 
Většinou se jedná o borovicové dřevo opatřené základní impregnací chránící dřevo proti plísním a škůdcům, vrchní lazura pak zajišťuje ochranu před působením vody a povětrnostních vlivů, přičemž někteří výrobci ji nanášejí ve dvou i více vrstvách. Pro místnosti se zvýšenou vlhkostí jsou vhodná okna opatřená silnou vrstvou bílé lazury. Dřevěná okna jsou v porovnání s plastovými cenově dostupnější, ale představují nutnost určité údržby v intervalech každých 5 až 6 let – jedná se o jemné odstranění drobných prasklinek laku (jemným smirkem, nebo broušením) a následným přelakováním bezbarvým přírodním lakem, aby tak zůstala zachována světlost borovicového dřeva. Bez této občasné „renovace“ dřevěného střešního okna rám tmavne a tvoří se na něm plísňové povlaky.
 
Méně rozšířenou alternativu k dřevěným oknům tvoří okna plastová, která se hodí do prostor, kde hrozí zaplísnění, které dřevěným oknům škodí. Tato okna jsou zcela bezúdržbová, mimo běžného otření vlhkým kouskem textilie nepotřebují žádný další zásah.
 
Kompromisem jsou pak okna s dřevěným jádrem, jejichž vrchní vrstva je tvořena polyuretanem. Taková okna jsou pak vhodná rovněž do prostor, kde hrozí působení vlhkosti, a tam, kde bude světlá povrchová úprava ladit s interiérem.
 
Další méně rozšířenou variantou jsou okna, která jsou celoplastová, ale v imitaci dřeva – např. u oken FAKRO se jedná o tmavý plast v imitaci zlatého dubu a o světlý plast v imitaci borovice.

Výklopná nebo kyvná

Ve světě střešních oken se můžeme při jejich výběru zorientovat podle mechanismu otvírání - základními okny jsou okna kyvná a výklopná, setkat se můžeme také s výklopně kyvnými a výsuvně kyvnými. 
 
S kyvnými okny dosáhneme lepšího využití prostoru pod oknem, oblíbená jsou pro rychlou a snadnou montáž.
Okno se otáčí kolem středového čepu, přičemž jej lze otočit o asi 160 stupňů, což oceníme zejména při mytí. 
 
Výklopná okna jsou vhodná pro střechy s mírným sklonem anebo do větších výšek. Jejich velkou výhodou je otevírání ven, které je zajištěno uchycením na čepech v horní části; skýtají tak neomezený výhled.
Výklopně kyvná okna pak kombinují vlastnosti obou typů, z čehož logicky plyne vyšší cena okna. Střešní okna jsou vybavena ventilační klapkou, která zajišťuje výměnu vzduchu i v případě, že je okno zavřené (například při dešti). 
 
Klapky (pokud jsou na okně přítomny) jsou dimenzovány tak, aby za hodinu dokázaly vyměnit vzduch o objemu poloviny místnosti. Navíc jsou vybaveny filtrem proti vniknutí prachu, hmyzu a sněhu.

Parametry skla

Sklo, průhledná bariéra zajišťující komunikaci prostoru se světlem, musí dle dnešních norem jako hlavní součást těchto stavebních prvků odpovídat určitým parametrům. Jediným, který můžeme s jistotou a bez problémů posoudit, je jeho průhlednost.
 
Ta je u běžných oken s izolačním dvojsklem nebo trojsklem téměř shodná, ale například u oken lepených může být světelná propustnost snížena.
Komfort bydlení pod střechou však tkví také v dalších neméně důležitých aspektech, jako jsou dobré tepelně izolační vlastnosti vyjádřené hodnotou součinitele prostupu tepla U a v důsledku toho nízkých tepelných ztrát, hodnota zvukové izolace a třeba schopnost snížené kondenzace par v chladných klimatických podmínkách.
V hodnotách součinitele prostupu tepla se výrobci předhánějí, přičemž skla soudobých oken dosahují hodnoty okolo 1,1 až 0,7 W/m2K, u celých oken pak dosahují hodnoty 1,0 až 1,5 W/m2K (normou doporučená hodnota pro nízkoenergetické stavby je 1,1 W/m2K).

Kolik a kam

Přestože většina z nás touží při budování půdního bytu nebo třeba jen pokoje v podkroví po maximálně prosvětleném prostoru, je třeba vybavení střešními okny správně nadimenzovat a propočítat.
 
Nepsaným, ale doporučovaným pravidlem výrobců tohoto oblíbeného stavebního artiklu je výpočet potřebných oken podle podlahové plochy místnosti, jež má být okny prosvětlena - prosklená plocha by měla tvořit zhruba deset procent podlahové plochy. Pravidla jsou ale od toho, aby se porušovala, a tak zde samozřejmě hrají roli osobní preference přirozeného světla, celkového vzhledu a atmosféry podkroví a v neposlední řadě také finanční možnosti každého stavebníka. 

Střešní okna - velikost

Velikost střešních oken vychází především z požadavku na dostatečné prosvětlení místnosti a optimální výhled.
 
Faktorem ovlivňujícím volbu velikosti střešních oken je plocha dané místnosti. Pro optimální prosvětlení místnosti by měla plocha střešního okna být min. 10% plochy dané místnosti.
Dostatečné prosvětlení místnosti je samozřejmě ovlivněno i počtem střešních oken. Dvě střešní okna prosvětlí místnost více než jedno střešní okno dvojnásobné velikosti.
 
Dalším faktorem ovlivňující výběr velikosti střešních oken je vzdálenost nosníků konstrukce střechy -krokví, mezi které se budou střešní okna umisťovat. V případě stávajících střešních konstrukcí je tato vzdálenost pevně daná a je zde možno pouze ovlivnit délku střešních oken. U novostaveb se naopak při volbě vzdálenosti krokví v projektové dokumentaci vychází ze šířky střešní oken - řeší projektant.

Střešní okna - výškové umístění

Výškové umístění oken je ovlivněno danou výší nadezdívky, plochou místnosti a požadavkem na optimální výhled a provětrání dané místnosti. Hlavní zásadou správně umístěného a dobře fungujícího střešního okna je umístění topného tělesa přímo pod okno a správně tvarované ostění, které by mělo být „otevřené“, tedy se svislou stěnou musí svírat TUPÝ úhel jak ve spodní, tak i v horní část okna. Zajištění tohoto stavebního aspektu znamená nejen správnou funkčnost okna, ale i zminimalizování možnosti rosení skel a tím i stékání kondenzující vody po ostění směrem do interiéru.
 
Výška nadezdívky se obvykle pohybuje z důvodu maximalizace plochy místnosti okolo 130 cm i více, což ovlivňuje výběr střešních oken s ohledem na způsob otevírání. Výhodou pro tyto situace jsou střešní okna, která se ovládají pomocí kliky umístěné ve spodní části okenního křídla. Klička umístěná ve spodní části okenního křídla umožňuje pohodlně ovládat i okna výše umístěná. Alternativní způsoby ovládání výše umístěných oken (ovládací tyč, dodatečná montáž kliky) od různých výrobců prodražují náklady na střešní okna o cca 10%.
 
Pro dostatečné hloubkové prosvětlení místností o větších plochách je vhodné umístit střešní okna do sestav oken vedle sebe ale i nad sebe. Právě umístění oken pod hřeben střechy zajistí hloubkové prosvětlení celé místnosti.
 
Optimální výhled a provětrání místnosti potom opět zajišťují střešní okna umístěná v nadezdívce výšky 130 cm.
© 2019 RADIM CHVÁTAL Vytvořilo 4every1 s.r.o.