Trapézový plech T18

výrobce:MASLEN, sklad Brno
katalogové číslo:5598
EAN:
dostupnost: Skladem u výrobce
cena bez DPH:247,93 Kč

300,00 Kč

Lehká trapézová plechová krytina MASLEN T18 Trapézové plechy (mimo T05) jsou vhodné řešení střešní krytiny s ohledem na výhodnou cenou a svoji nízkou hmotnost. Díky nízké hmotnosti se nepřetěžují krovy ani v zimních měsících, kdy na střeše leží i několik tun sněhu a výhodou nízké hmotnosti je snadná manipulace s materiálem. Trapézové plechy můžeme dodat až do délky 12m, což je výhodné zejména na objemné haly a jiné obdobné rozsáhlé stavby. Její profil, rozměry a povrchová úprava zaručují: - bezproblémovou manipulaci - jednoduchou montáž - dlouhou životnost a minimální náklady na údržbu - výborný poměr užitné hodnoty a ceny. Jeho výhodou je, že nepotřebuje laťování přesně na rozměr jako jiné krytiny a lze jej použít na původní laťování, například po eternitu a podobně. Společnost Maslen s.r.o. vyrábí 8 typů trapézových plechů, které mají podle druhu materiálu použitého na jejich výrobu, různé použití. Trapézové plechy jsou vyráběny na nových, moderních, technologických linkách, s vysokou přesností a rychlostí zpracování. Důkladná kontrola celého procesu výroby, je zárukou kvality dodávaných plechů. Ocelové trapézové profily se vyrábějí tvarováním za studena, z povrchově upraveného ocelového plechu. K většině těchto plechů je možno doobjednat prosvětlovací pásy a to ve standardních délkách do 6m.                             T18                                    T35 Trapézovou krytinu nabízíme v všech barevných provedeních (DLE ZADANÉ SÍLY OCELOVÉHO JÁDRA!!! Barevnou variantu prosím upřesněte v poznámce po objednání krytiny): Používané materiály jsou následující: Pozinkovaný plech různých jakostí s vrstvou zinku od 200 g/m2 Lakoplastový plech je ocelový, oboustranně žárově pozinkovaný plech,s vrstvou zinku minimálně 200 g/m2, ošetřený pasivací a ochranným lakem tloušťky min. 7 mik. Finální vrstvu tvoří lakoplastová povrchová úprava na polyesterové bázi, tloušťky min. 25 mik. Životnost takto upravených plechů je v běžných podmínkách min. 40 let. Záruční doba je při použití nástřiku HB 50 až 30 let od data prodeje, u ostatních nástřiků (25 a 35 mikronů) 10 let. Trapézové plechy je možné vyrábět i z hliníkových, měděných, titanzinkových případě jiných plechů dle dohody. Lehká trapézová krytina MASLEN T18 je vyráběná z velmi kvalitního ocelového pozinkovaného 0,5 až 0,75 mm silného plechu s povrchovou oboustranně pozinkovaný ocelový plech s oboustranně lakoplastovou povrchovou úpravou polyester 20/5/7/0. Profilem připomíná klasickou trapézovou krytinu. Celková šíře pásu je 1125mm, užitečná krycí šíře je 1078mm, plošná hmotnost 4,70 až 7,0kg/m2, délka jednotlivého pásu je od 0,5m do 12m. Výhodou je příjemný vzhled, velmi nízká hmotnost, barevná stálost, rychlá a jednoduchá montáž, dlouhá životnost  s dlouhodobým neměnným vzhledem a v neposlední řadě také velmi příjemná cena. Celková šířka:              Užitečná šířka:         Tloušťka materiálu:         Výrobní délka:     1125mm                       1078mm                   od 0,50mm                   od 0,5m                                                                         do 1,00mm                   do 12 m Aplikuje se zejména jako střešní a fasádní profil, nebo jako velmi levné řešení při rekonstrukcích střech rodinných domů a hal bez nutnosti výměny původního laťování. Nelze jej, stejně jako všechny ostatní lakoplastové krytiny upravovat (řezat) nástroji s brusnými kotouči. Velmi vhodný nástroj k řezání je nástavec na vrtačku (elektrické nůžky), speciální elekrické nůžky na plech, nebo ruční klempířské nůžky na plech. MONTÁŽNÍ NÁVOD: DOPORUČENÉ NÁSTROJE: Pro montáž trapézových plechů budete potřebovat: Měření – vodováha, skládací metr, úhloměr, tužka Spojování a montáž – nýtovací kleště, sponkovačka, aku šroubovák, kladivo Dělení a úprava plechů – falcovací kleště, nůžky na plech, pilka na železo, kotoučová pila, elektrické nůžky na plech. VÝPOČET STŘEŠNÍ KRYTINY: Plocha střešní krytiny je dána rozměry plochy střechy včetně detailů ve střešním plášti. Pro správný výpočet potřebného množství krytiny a délky použitých tabulí je třeba znát rozměry střechy i její sklon, nebo dodat projektovou dokumentaci ke stavbě. Na požádání vám výpočet potřebného množství provedeme odborně a přesně. ZÁSADY MONTÁŽE NA STŘECHÁCH: Montáž musí být prováděna na rovný povrch a mezi plechy a difuzní fólií je třeba zachovat vzduchovou mezeru, sloužící k odvětrávání. Pro správnou funkci odvětrávání se tabule pokládají na rošt z latí a kontralatí. Ty musí být velmi důkladně upevněny. Na spodu umístěné kontralatě zabraňují zadržování kondenzované vody. Vzduchová mezera pomáhá snížit množství kondenzátu při prudké změně teploty v zimě a naopak v létě pomáhá oddělit tepelně povrch střechy od místností pod ní. Před montáží je třeba se přesvědčit o bezvadném stavu difuzní fólie a případné zjištěné netěsnosti opravit podle pokynů výrobce. V žádném případě není možná pokládka plechu přímo na lepenku.  DÉLKA PLECHŮ: Délku plechů limituje především roztažnost materiálu vlivem teploty. V případě plechu silného 0,5 mm by délka jedné tabule neměla překročit 6,5 m. Při volbě délky jednotlivých tabulí by měl být brán zřetel na možnosti manipulace s nimi a zváženo i nebezpečí jejich deformací. CHŮZE PO STŘEŠE: Chůzi po již namontovaných tabulích plechu je třeba eliminovat. Pokud je to nutné, je třeba našlapovat v místech podložených latěmi, vaznicemi. Podrážky obuvi by měly být z měkkého materiálu a nesmí obsahovat nečistoty, které by poškodily povrch střechy. Po ukončení montáže musí být střecha zbavena všech zbytků po montáži – například hřebíků, pilin apod., protože by mohly být zdrojem poškození a koroze střechy. Nikdy nechoďte po nepřikotvených tabulích. PŘÍŘEZ PLECHŮ A PRÁCE S NIMI: Vysoká teplota nebo horké piliny poškozují povrchovou úpravu plechů, které se pak stávají náchylné ke korozi. K řezání proto nesmí být použito nástrojů, které při řezání teplo uvolňují – například úhlová bruska. K dělení plechů použijte elektrické nůžky, elektrickou prostřihávačku nebo u menších plechů nůžky ruční. Před započetím montáže je třeba z plechů sejmout ochrannou folii. Po ukončení montáže je nutné očistit povrch plechů od všech nečistot vzniklých při montáži (piliny, třísky…). Dodatečné úpravy tvaru plechu (ohyby) je možné provádět při minimální teplotě 5°C jak plechu, tak okolí. Řezem vzniklé hrany či poškrábaná místa by měla být ošetřena správkovou barvou. TRAPÉZOVÉ PLECHY JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA: Minimální sklon střechy pro montáž trapézové krytiny je 6°. Je-li sklon střechy menší než 14°, je nutný přesah napojovaných tabulí 300 mm. Je-li sklon střechy větší než 14°, přesah napojení musí být nejméně 150 mm. U střech se sklonem 6° výrobce napojování tabulí nedoporučuje. PODKLAD:  konstrukce Trapézové plechy jako střešní krytina jsou instalovány buď: • na systém dřevěných podpor – tesařské konstrukce krovu nebo příhradové vazníky doplněné systémem kontralatí s minimální výškou 40 mm a latí nejčastěji o rozměrech 35x50, či 50x60mm, • na systém kovových podpor – systém vazníků a vaznic z C/Z profi lů tenkostěnných, či válcovaných ocelových. Laťování by mělo být zesíleno v místě v místě, kde budou montovány doplňkové konstrukce, případně další bezpečnostní prvky či výrobky - sněhové zachytávače, solární panely, kominické lávky. Vzdálenost podpor záleží na mnoha faktorech (typ profi lu, zatížení, lokalita…) a měla by být určena projektem, který bude respektovat platné ČSN. DOPLŇKOVÉ KONSTUKCE: K vlastní montáži plechů je možno přistoupit až po instalaci doplňkových konstrukcí, kterými jsou: žlabové háky, úžlabí, okapní plechy, oplechování zdí, spodní závětrné lišty (je-li použita), horního oplechování komína a oplechování oken (dle pokynů výrobce oken). Doplňkové konstrukce doporučujeme použít z našeho výrobního sortimentu, v případě nestandardního oplechování použijte tabule výrobce nebo svitek na míru. Sněhové zábrany se montují až po montáži trapézových plechů a při jejich instalaci je třeba respektovat jejich montážní návod. MONTÁŽ: Montáž je možno provádět z pravé i levé strany střechy, určující by měl být směr převládajícího větru v daném místě a začít by se mělo na​ opačné straně. Plechy se pokládají širší vlnou směrem dolů, aby byl zajištěn správný odvod vody.  Montáž provádíme od spodního okraje s přesahem 3 cm přes okapovou desku. Je třeba dodržet pravý úhel k hraně okapu a tento úhel kontrolovat nejméně každou třetí desku – špatně nasazený úhel se vzhledem k profi lování desek následně špatně koriguje. Každou desku připevníme k podkladu samovrtnými šrouby 4,8x35 v případě kotvení do dřeva, nebo samovrtnými šrouby do oceli s vrtnou kapacitou dle tloušťky podkladového materiálu. Používejte šrouby stejného barevného odstínu, jako je krytina. Použitý spojovací materiál musí být schválené k použití ve stavebnictví. Upevnění k podkladu se provádí vždy ve spodní části vlny, kolmo k podkladu v množství asi 4 ks /m2 střechy. K utahování šroubů používejte vrtačku nebo utahovačku s možností regulace otáček a utahovacího momentu. Správně utažený šroub vytlačí těsnění zpod kovové podložky cca 1mm. K upevnění trapézového plechu u okapu, hřebene, štítu a úžlabí použijte 1 ks šroubu do každé vlny. Jako sešívací šroub užijeme samovrtný šroub s těsnící podložkou 4,8 x 20mm v počtu cca 2ks / m2 střechy. Způsob dotažení vrutu je znázorněn na obrázku níže. Boční překrývání - navazující tabule musí zakrýt celou horní základnu již připevněné tabule tak, aby mezera ve spoji byla minimální. Upevnění těchto spojů se provádí v horní vlně a to sešívacími šrouby nebo vodotěsnými nýty v roztečích max. 500 mm. Příčné překrývání - V případě podélného napojení trapézových plechů musí být příčný spoj vždy upevněn do podkladu s přesahem nejméně 150 mm při sklonu střechy od 14° výše nebo 300 mm při sklonu menším. Pro kotvení napojení použijte samovrtné šrouby v každé vlně tabule. Výrobce doporučuje použít pro podélné i příčné spoje použít těsnící pásky, nebo silikonové těsnění.  Po položení krytiny na celou plochu střechy přistupte k montáži hřebenáče. Před jeho samotnou pokládkou osaďte větrací pás hřebene a následně hřebenáč. Pokládku provádějte proti směru převládajících větrů v dané lokalitě. Jednotlivé díly usaďte, srovnejte a následně připevněte ke krytině. Přesah by měl být 100-150 mm, ke spojení použijte sešívacími šrouby nebo vodotěsné nýty a to do každé nebo každé druhé vlny (max. rozteč 200 mm). Hřeben na koncích uzavřete dílem, který vystřihnete z plechové tabule, pokud není uzavřen spojením závětrných lišt. Hřeben je v místech styku s dolní částí trapézu vhodné vyplnit těsnícím pásem, jak je vyobrazeno níže. Těsnící pás proti hmyzu a ptákům je taktéž vhodné umístit do dolního ukončení trapézu v místě vyústění do žlabu. Plechové pásy lehkého střešního trapézového plechu MASLEN, univerzální krycí profilované lakované desky. Číslo za písmenem "T" znamená výšku trapézu v mm. CENA je za 1m2. CENA PŘÍPADNÉ DOPRAVY BUDE NABÍDNUTA DLE MÍSTA DORUČENÍ A OBJEMU OBJEDNÁVKY.

https://www.strechyokna.eu/