Obsahem e-shopu je nejvíce poptávané zboží v oblasti střešní problematiky, jako jsou střešní okna a jejich doplňkystřešní krytiny včetně širokého spektra pojistných hydroizolačních membránpůdní a mlynářské schodysvětlovodyvětrací turbínyvýlezy na střechu a sortiment drobných střešních doplňků, zejména prostupové prvky, pochůzné lávky, lemování střech a komínů, okapový a svodový systém.

Chápeme, že obdobných nabídek a e-shopů je velmi mnoho, proto pro všechny naše zákazníky nabízíme nejen zajímavé ceny, ale také zaslání vybraného zboží po celém území ČR a v neposlední řadě i montáž objednaných prvků a kompletní poradenský servis.

Zdarma zasíláme vybrané druhy zboží, které je s ohledem na svoji velikost přepravitelné pro běžné přepravní služby (nelze zdarma dopravit deskové ocelové krytinyžlabyrýnyplechy a jiné neskladné prvky střech). Neskladný materiál přepravíme vlastními vozidly za předem dohodnutých podmínek. Nabízíme taktéž instalaci jiného zboží a střešních prvků, které nejsou v sortimentu našeho E-shopu.

Nezávazná nabídka na montáž

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

  • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení jakékoliv krytiny
  • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
  • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
  • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
  • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
  • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
  • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
  • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
  • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
  • Bourací práce a likvidace sutí

    ZCELA NEZÁVAZNĚ A INFORMATIVNĚ prosím o nacenění:                                         poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, nebo pomocí tohoto poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

 

Montáž na klíč

Světlovod FAKRO SFH pro vysoce profilované krytiny

Tubusový světlovod s ohebným tubusem FAKRO SF_ Tubusový světlovod SFS, SFZ, SFH a SFL se skládá z: plochého přijímacího čtvercového tvrzeného prosklení s kompletním nadstřešním lemováním, ohebného jednodílného světlovodného tubusu z metalizovaného polyesteru, stropního rámu, prizmatického difuzéru a montážní sady. Celková délka tubusu je tedy 2,1m. Ke kompletní sadě již tedy není nutno doobjednávat žádný prvek k montáži. Hlavní funkcí tubusového světlovodu SF_ je zajistit přísun přirozeného světla dovnitř budovy. Použití tohoto typu světlovodu umožňuje přivést světlo do všech místností v budově, i do těch, ve kterých není možno namontovat střešní nebo svislá okna. Prostory bez přírodního světla jsou temné a nepohodlné. Jedná se např. o koupelny, šatny, chodby, schodiště nebo také sklepy. Skrze tubusový světlovod proudí do budovy přirozené světlo a projasňuje interiéry. V dalších místnostech může tubusový světlovod hrát roli dalšího zdroje světla, čímž přispěje k úspoře elektrické energie. Tubusový světlovod SF_ přenáší světlonosným tubusem denní světlo dopadající na ploché klo hliníkového rámu, namontovaného na střeše.  Sluneční paprsky se odráží od stěn ohebného tubusu s reflexní vrstvou a směřují směrem dolů na difuzér.  Difuzér, který je namontován ve stropě pomocí stropního rámu, rovnoměrné rozptyluje sluneční paprsky a projasňuje místnost. Tubusový světlovod lze díky přídavnému světelnému zdroji SLO plnícímu funkci lampičky použít také během večera nebo v noci.  CHARAKTERISTIKA: tubusový světlovod se skládá z: nadstřešní ploché prosklené části, z integrovaného těsnícího lemování, ohebného světlovodného tubusu, prizmatického a průsvitného difuzéru a stropního rámu s prosklenou plochou částí; reflexní vrstva na bázi metalizovaného polyesteru, zpevněného ocelovým drátem je vysoce reflexní a lze ji využít v místech s množstvím konstrukčních překážek v přímé dráze tubusu. přípustná délka světlovodného tubusu může být až 400 cm (v případě tubusu o průměru 550mm lze délku prodloužit až na 600 cm); speciální těsnící lemování zaručuje těsnou a snadnou montáž; tubusové světlovody lze montovat ve střechách se sklonem 15-60° nebo v plochých střechách; dostupné jsou čtyři druhy světlovodů SF_ dle charakteru těsních lemování: pro ploché střešní krytiny (s tloušťkou do 10 mm s označením SFS), pro profilované střešní krytiny (s tloušťkou do 45 mm s označením SFZ), pro vysoce profilované střešní krytiny (s výškouprofilu do 90 mm s označením SFH) a pro ploché šupinové střešní krytiny (s tloušťkou do 10 mm s označením SFL). 7letá záruční doba na tubus a prosklenou část s lemováním, 5 let na ostatní doplňkové části. Sluneční svit Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím množství přivedeného světla je umístění přijímací prosklené části světlovodu na střeše. Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení: přijímač světlovodu je vhodné umístit na jižní, nejslunečnější část střechy, vyhnout se stinným místům (viz obr. 1.), světlovodný tubus vést co nejkratší a nejjednodušší cestou, čímž zajistíme větší množství světla, namontovat tubus tak, aby byl napnutý na maximální délku (světlovod s ohebným světlovodným tubusem). Při výběru množstí a velikosti světlovodů pro danou místnost musíme zvážit: velikost a tvar místnosti, především pak její výšku, způsob rozmístění světlovodů (viz obr. 1. a 2.), barevnost a texturu stěn, stropu a podlahy, předpokládané uspořádání nábytku a vybavení bytu (v závislosti na typu místnosti). Světlovod                       SLT 350           SLT 550          SRT 250         SRT 350       SRT 550 Osvětlená plocha              7 m²                 16 m²               8 m²               12 m²            27 m² Asymetrické rozmístění v místnostech bez oken může být použito pouze v odůvodněných případech kvůli lepšímu osvětlení určitého místa (např. pracoviště u počítače). V ostatních případech je tento způsob rozmístění světlovodů nevhodný nebo dokonce nepříznivý, pokud v místech, kam nedosahuje světlo, nestojí např. nábytek, nebo není tato tmavá plocha využita jinak. Základní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem v závislosti na potřebách uživatele (tzn. možnosti rozptylu a odrazu světla) a rozmístění nábytku. S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře osvětleny a symetrické umístění světlovodu tady nehraje větší roli. Umístění světlovodu k protilehlé stěně okna může uprostřed místnosti způsobit snížení celkové intenzity světla.  Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod difuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části. Díky tomu dochází k rozptýlení světla kuželovitě stejnoměrně po celé ploše místnosti, podobně jako je tomu u závěsných elektrických svítidel.   K uvedeným světlovodům se pojí množství doplňků, zajišťujících komfortní využívání, případně zvýšení učinnosti světlovodů. AKCE: Doprava produktu po celé ČR ZDARMA!!! Světlovod FAKRO SFH (celá sada VČETNĚ LEMOVÁNÍ) s ohebným tubusem a plochým tvrzeným horním sklem slouží jako designový prvek, ale i jako ekonomicky velmi výhodný střešní doplněk pro přívod denního světla do vnitřních prostor domu bez potřeby energetických zdrojů a to zejména tam, kde není možno použít střešní okno, nebo jiný zdroj denního světla. Součástí sady je i lemování do vysoce profilovaných krytin (taška s vysokým profilem vlny) do výše profilu 90mm.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
6 331,00 Kč
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 8004
výrobce:FAKRO
cena bez DPH:5 232,23 Kč
cena vč. DPH:6 331,00 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze
Tubusový světlovod s ohebným tubusem FAKRO SF_ Tubusový světlovod SFS, SFZ, SFH a SFL se skládá z: plochého přijímacího čtvercového tvrzeného prosklení s kompletním nadstřešním lemováním, ohebného jednodílného světlovodného tubusu z metalizovaného polyesteru, stropního rámu, prizmatického difuzéru a montážní sady. Celková délka tubusu je tedy 2,1m. Ke kompletní sadě již tedy není nutno doobjednávat žádný prvek k montáži. Hlavní funkcí tubusového světlovodu SF_ je zajistit přísun přirozeného světla dovnitř budovy. Použití tohoto typu světlovodu umožňuje přivést světlo do všech místností v budově, i do těch, ve kterých není možno namontovat střešní nebo svislá okna. Prostory bez přírodního světla jsou temné a nepohodlné. Jedná se např. o koupelny, šatny, chodby, schodiště nebo také sklepy. Skrze tubusový světlovod proudí do budovy přirozené světlo a projasňuje interiéry. V dalších místnostech může tubusový světlovod hrát roli dalšího zdroje světla, čímž přispěje k úspoře elektrické energie. Tubusový světlovod SF_ přenáší světlonosným tubusem denní světlo dopadající na ploché klo hliníkového rámu, namontovaného na střeše.  Sluneční paprsky se odráží od stěn ohebného tubusu s reflexní vrstvou a směřují směrem dolů na difuzér.  Difuzér, který je namontován ve stropě pomocí stropního rámu, rovnoměrné rozptyluje sluneční paprsky a projasňuje místnost. Tubusový světlovod lze díky přídavnému světelnému zdroji SLO plnícímu funkci lampičky použít také během večera nebo v noci.  CHARAKTERISTIKA: tubusový světlovod se skládá z: nadstřešní ploché prosklené části, z integrovaného těsnícího lemování, ohebného světlovodného tubusu, prizmatického a průsvitného difuzéru a stropního rámu s prosklenou plochou částí; reflexní vrstva na bázi metalizovaného polyesteru, zpevněného ocelovým drátem je vysoce reflexní a lze ji využít v místech s množstvím konstrukčních překážek v přímé dráze tubusu. přípustná délka světlovodného tubusu může být až 400 cm (v případě tubusu o průměru 550mm lze délku prodloužit až na 600 cm); speciální těsnící lemování zaručuje těsnou a snadnou montáž; tubusové světlovody lze montovat ve střechách se sklonem 15-60° nebo v plochých střechách; dostupné jsou čtyři druhy světlovodů SF_ dle charakteru těsních lemování: pro ploché střešní krytiny (s tloušťkou do 10 mm s označením SFS), pro profilované střešní krytiny (s tloušťkou do 45 mm s označením SFZ), pro vysoce profilované střešní krytiny (s výškouprofilu do 90 mm s označením SFH) a pro ploché šupinové střešní krytiny (s tloušťkou do 10 mm s označením SFL). 7letá záruční doba na tubus a prosklenou část s lemováním, 5 let na ostatní doplňkové části. Sluneční svit Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím množství přivedeného světla je umístění přijímací prosklené části světlovodu na střeše. Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení: přijímač světlovodu je vhodné umístit na jižní, nejslunečnější část střechy, vyhnout se stinným místům (viz obr. 1.), světlovodný tubus vést co nejkratší a nejjednodušší cestou, čímž zajistíme větší množství světla, namontovat tubus tak, aby byl napnutý na maximální délku (světlovod s ohebným světlovodným tubusem). Při výběru množstí a velikosti světlovodů pro danou místnost musíme zvážit: velikost a tvar místnosti, především pak její výšku, způsob rozmístění světlovodů (viz obr. 1. a 2.), barevnost a texturu stěn, stropu a podlahy, předpokládané uspořádání nábytku a vybavení bytu (v závislosti na typu místnosti). Světlovod                       SLT 350           SLT 550          SRT 250         SRT 350       SRT 550 Osvětlená plocha              7 m²                 16 m²               8 m²               12 m²            27 m² Asymetrické rozmístění v místnostech bez oken může být použito pouze v odůvodněných případech kvůli lepšímu osvětlení určitého místa (např. pracoviště u počítače). V ostatních případech je tento způsob rozmístění světlovodů nevhodný nebo dokonce nepříznivý, pokud v místech, kam nedosahuje světlo, nestojí např. nábytek, nebo není tato tmavá plocha využita jinak. Základní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem v závislosti na potřebách uživatele (tzn. možnosti rozptylu a odrazu světla) a rozmístění nábytku. S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře osvětleny a symetrické umístění světlovodu tady nehraje větší roli. Umístění světlovodu k protilehlé stěně okna může uprostřed místnosti způsobit snížení celkové intenzity světla.  Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod difuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části. Díky tomu dochází k rozptýlení světla kuželovitě stejnoměrně po celé ploše místnosti, podobně jako je tomu u závěsných elektrických svítidel.   K uvedeným světlovodům se pojí množství doplňků, zajišťujících komfortní využívání, případně zvýšení učinnosti světlovodů. AKCE: Doprava produktu po celé ČR ZDARMA!!! Světlovod FAKRO SFH (celá sada VČETNĚ LEMOVÁNÍ) s ohebným tubusem a plochým tvrzeným horním sklem slouží jako designový prvek, ale i jako ekonomicky velmi výhodný střešní doplněk pro přívod denního světla do vnitřních prostor domu bez potřeby energetických zdrojů a to zejména tam, kde není možno použít střešní okno, nebo jiný zdroj denního světla. Součástí sady je i lemování do vysoce profilovaných krytin (taška s vysokým profilem vlny) do výše profilu 90mm.
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím