Obsahem e-shopu je nejvíce poptávané zboží v oblasti střešní problematiky, jako jsou střešní okna a jejich doplňkystřešní krytiny včetně širokého spektra pojistných hydroizolačních membránpůdní a mlynářské schodysvětlovodyvětrací turbínyvýlezy na střechu a sortiment drobných střešních doplňků, zejména prostupové prvky, pochůzné lávky, lemování střech a komínů, okapový a svodový systém.

Chápeme, že obdobných nabídek a e-shopů je velmi mnoho, proto pro všechny naše zákazníky nabízíme nejen zajímavé ceny, ale také zaslání vybraného zboží po celém území ČR a v neposlední řadě i montáž objednaných prvků a kompletní poradenský servis.

Zdarma zasíláme vybrané druhy zboží, které je s ohledem na svoji velikost přepravitelné pro běžné přepravní služby (nelze zdarma dopravit deskové ocelové krytinyžlabyrýnyplechy a jiné neskladné prvky střech). Neskladný materiál přepravíme vlastními vozidly za předem dohodnutých podmínek. Nabízíme taktéž instalaci jiného zboží a střešních prvků, které nejsou v sortimentu našeho E-shopu.

Nezávazná nabídka na montáž

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

  • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení jakékoliv krytiny
  • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
  • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
  • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
  • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
  • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
  • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
  • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
  • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
  • Bourací práce a likvidace sutí

    ZCELA NEZÁVAZNĚ A INFORMATIVNĚ prosím o nacenění:                                         poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, nebo pomocí tohoto poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

 

Montáž na klíč

Jak vybrat střešní okna

24. 04. 2020, 11:14

Střešní okna mají kromě přívodu světla a čerstvého vzduchu i mnoho dalších důležitých funkcí, které byste při výběru neměli opomenout. Nabídka oken do střechy je široká, a proto byste si měli zjistit, jaké by měla mít parametry, aby se hodila právě do vašeho podkroví.

Ještě než do Čech pronikla kvalitní střešní okna, byla většina půd odsouzena k sušení prádla a skladování věcí, které "by se snad někdy mohly hodit". 

 

Kvalitní střešní okno, jež by dostatečně odolávalo dešťové vodě a dalším povětrnostním vlivům nejen ve své konstrukci, ale zejména při montáži do střešního pláště, bylo neznámým pojmem. Dnes si bez jeho přítomnosti život pod střechou nedokážeme představit.

 

Podkroví jsou stále lákavým bytovým prostorem, na jejichž celkovém ztvárnění se z velké části podílejí okna. A jsou to právě většinou ta střešní, která dělají podkroví podkrovím. Jsou tak zásadním architektonickým prvkem, že ovlivňují konečný vzhled interiéru bytu a rovněž tak exteriér celého domu.

Proč vlastně střešní okna

Většina půd byla až do počátku dvacátého století využívána ke skladování nepotřebných věcí a sušení prádla. 

Pak se lidstvo, možná pro nedostatek bytových prostor, rozhodlo ke zobytňování tajemstvím zahalených půdních prostor, a tak vznikl, i když zpočátku trochu těžkopádný a snižování tepelných ztrát absolutně nevyhovující, fenomén střešního okna.

Poněkud nefunkčnímu začleňováním střešních oken do střechy, které bylo spojeno s narušením střešní krytiny, se konzervativní stavebníci podivovali a taktéž i všemožně bránili. 

 

Sedmdesátá léta minulého století však s sebou přinesla nové výrobní technologie, a střešní okna tak dostala na stavebním trhu zelenou.

Jaká jsou ta dnešní

Architektonická modelace podkrovního bydlení klade velmi často důraz na zachování původního trámoví půdních prostor a není ani výjimkou jeho umělé dotvoření. 

I to je jeden z důvodů, proč jsou běžně prodávaná střešní okna na našem trhu zhotovena ze dřeva - zapadnou lépe do kontextu takto pojatých bytů. Tento materiál však výrobci volí především proto, že dřevo má dobré tepelně technické vlastnosti. Další otázkou je ovšem údržba a trvanlivost, což je naopak doménou plastových nebo plně poplastovaných střešních oken.

U dřevěných střešních oken se v drtivé většině jedná o vrstvené borovicové dřevo opatřené základní impregnací chránící dřevo proti plísním a škůdcům, vrchní lazura pak zajišťuje ochranu před působením vody a povětrnostních vlivů, přičemž někteří výrobci ji nanášejí ve dvou i více vrstvách. Pro místnosti se zvýšenou vlhkostí jsou vhodná okna opatřená silnou vrstvou bílé lazury, nebo přímo plastová oknaDřevěná okna jsou v porovnání s plastovými cenově dostupnější, ale představují nutnost určité údržby v intervalech každých 5 až 6 let – jedná se o jemné odstranění drobných prasklinek laku (jemným smirkem, nebo broušením) a následným přelakováním bezbarvým přírodním lakem, aby tak zůstala zachována světlost borovicového dřeva. Bez této občasné „renovace“ dřevěného střešního okna rám tmavne a tvoří se na něm plísňové povlaky.

Neméně rozšířenou alternativu k dřevěným oknům tvoří okna plastová, která se hodí do prostor, kde hrozí zaplísnění, které dřevěným oknům škodí. Tato okna jsou zcela bezúdržbová, mimo běžného otření vlhkým kouskem textilie nepotřebují žádný další zásah. Plastová (vícekomorová) a poplastovaná střešní okna s dřevěným rámem získávají u zákazníků stále větší oblibu a nahrazují tak původní celodřevěná údržbová okna. Tomuto trendu nahrává i vývoj dalších stavebních materiálů (sádrokartony), kdy celkový vzhled interiéru podkroví opouští původní dřevěný materiál a nahrazují jej bílé a elegatntní roviny podhledových desek.  

Kompromisem jsou pak okna s dřevěným jádrem, jejichž vrchní vrstva je tvořena polyuretanem. Taková okna jsou pak vhodná rovněž do prostor, kde hrozí působení vlhkosti, a tam, kde bude světlá povrchová úprava ladit s interiérem.

Další méně rozšířenou variantou jsou okna, která jsou celoplastová, čili zachovávají výhodu bezúdržbovosti, ale v imitaci různého dřeva – např. u oken FAKRO se jedná o tmavý plast v imitaci zlatého dubu a o světlý plast v imitaci borovice, nebo u střešních oken SKYLIGHT dokonce o plast v imitaci ořechu, borovice, zlatého dubu a tmavého mahagonu. Tyto varianty spojují výhody stálosti plastu a teplého vzhledu dřeva.

 

Výklopná nebo kyvná

Ve světě střešních oken se můžeme při jejich výběru zorientovat podle mechanismu otvírání - základními okny jsou běžně dostupná střešní okna kyvná, nebo dražší a méně využívaná varianta okna výklopná, setkat se můžeme také s výklopně kyvnými a výsuvně kyvnými. 

kyvnými okny dosáhneme lepšího využití prostoru pod oknem, oblíbená jsou pro rychlou a snadnou montáž.

Okno se otáčí kolem středového čepu, přičemž jej lze otočit o asi 160 stupňů, což oceníme zejména při mytí. 

Okno pak může být vybaveno buď dolní klikou, nebo horním madlem.

 

Výklopná okna jsou vhodná pro střechy s mírným sklonem anebo do větších výšek. Jejich velkou výhodou je otevírání ven, které je zajištěno uchycením na čepech v horní části; skýtají tak neomezený výhled.

Výklopně kyvná okna pak kombinují vlastnosti obou typů, z čehož logicky plyne vyšší cena okna. Střešní okna jsou již standardně vybavena automatickou ventilační klapkou, která zajišťuje výměnu vzduchu i v případě, že je okno zavřené (například při dešti). Levnější modely oken tuto klapku nemají a funkce větrání je zajištěna manuálně mikroventilací.

Klapky (pokud jsou na okně přítomny) jsou dimenzovány tak, aby za hodinu dokázaly vyměnit vzduch o objemu poloviny místnosti. Navíc jsou vybaveny filtrem proti vniknutí prachu, hmyzu a sněhu.

Těsnící lemování

Těsnicí lemování je nezbytným prvkem umožňujícím správnou instalaci okna ve střeše. Precizně navržené systémové komponenty lemování zajišťují trvalé a těsné spojení okna s jakoukoliv střešní krytinou. Lemování odvádí dešťovou vodu a sníh mimo okno a zároveň jej chrání před větrem. Těsnicí lemování se používá u všech typů střešních oken i u všech typů krytin, vyjma falcovaného plechu, kdy lze rám okna nafalcovat přímo ke krytině bez použití prvků lemování. Výše uvedené typy střešních oken je možné spojovat v různých kombinacích. Díky jednotnému designu vnějšího oplechování lze okna odlišných konstrukcí spojovat do skupin.

Nabídka všech výrobců střešních oken zahrnuje mnoho typů těsnicího lemování, které je vyrobeno z hliníkového plechu potaženého ochranným modifikovaným polyesterovým lakem s vysokou životností a odolností vůči působení atmosférických vlivů. Základní barvou lemování je neutrální šedohnědá v odstínu RAL 7024, díky které okno dokonale ladí s typickými barvami střešních krytin. Výrobci taktéž nabízí těsnící lemování přizpůsobit barvě krytiny, nevýhodou této varianty jsou však vysoké finanční náklady (barevně sladit je potřeba i samotné plechování okna, nejen lemování) a v neposlední řadě také dlouhá výrobní lhůta. Lemování je vždy přizpůsobeno konkrétnímu typu krytiny a při objednávce okna a lemování je tedy nutné uvést přesný druh i typ použité střešní krytiny, aby bylo zajištěno její plnohodnotné napojení na instalované střešní okno.

Parametry skla

Sklo, průhledná bariéra zajišťující komunikaci prostoru se světlem, musí dle dnešních norem jako hlavní součást těchto stavebních prvků odpovídat určitým parametrům. Jediným, který můžeme s jistotou a bez problémů posoudit, je jeho průhlednost.

Ta je u běžných oken s izolačním dvojsklem nebo trojsklem téměř shodná, ale například u oken lepených může být světelná propustnost snížena.

Komfort bydlení pod střechou však tkví také v dalších neméně důležitých aspektech, jako jsou dobré tepelně izolační vlastnosti vyjádřené hodnotou součinitele prostupu tepla U a v důsledku toho nízkých tepelných ztrát, hodnota zvukové izolace a třeba schopnost snížené kondenzace par v chladných klimatických podmínkách.

V hodnotách součinitele prostupu tepla se výrobci předhánějí, přičemž skla soudobých oken dosahují hodnoty okolo 1,1 až 0,7 W/m2K, u celých oken pak dosahují hodnoty 1,0 až 1,5 W/m2K (normou doporučená hodnota pro nízkoenergetické stavby je 1,1 W/m2K).

Kolik a kam

Přestože většina z nás touží při budování půdního bytu nebo třeba jen pokoje v podkroví po maximálně prosvětleném prostoru, je třeba vybavení střešními okny správně nadimenzovat a propočítat.

Nepsaným, ale doporučovaným pravidlem výrobců tohoto oblíbeného stavebního artiklu je výpočet potřebných oken podle podlahové plochy místnosti, jež má být okny prosvětlena - prosklená plocha by měla tvořit zhruba deset procent podlahové plochy. Pravidla jsou ale od toho, aby se porušovala, a tak zde samozřejmě hrají roli osobní preference přirozeného světla, celkového vzhledu a atmosféry podkroví a v neposlední řadě také finanční možnosti každého stavebníka. 

Střešní okna - velikost

Velikost střešních oken vychází především z požadavku na dostatečné prosvětlení místnosti a optimální výhled.

 

Faktorem ovlivňujícím volbu velikosti střešních oken je plocha dané místnosti. Pro optimální prosvětlení místnosti by měla plocha střešního okna být min. 10% plochy dané místnosti.

Dostatečné prosvětlení místnosti je samozřejmě ovlivněno i počtem střešních oken. Dvě střešní okna prosvětlí místnost více než jedno střešní okno dvojnásobné velikosti.

Dalším faktorem ovlivňující výběr velikosti střešních oken je vzdálenost nosníků konstrukce střechy -krokví, mezi které se budou střešní okna umisťovat. V případě stávajících střešních konstrukcí je tato vzdálenost pevně daná a je zde možno pouze ovlivnit délku střešních oken. U novostaveb se naopak při volbě vzdálenosti krokví v projektové dokumentaci vychází ze šířky střešní oken - řeší projektant.

Střešní okna - výškové umístění

Výškové umístění oken je ovlivněno danou výší nadezdívky, plochou místnosti a požadavkem na optimální výhled a provětrání dané místnosti. Hlavní zásadou správně umístěného a dobře fungujícího střešního okna je umístění topného tělesa přímo pod okno a správně tvarované ostění, které by mělo být „otevřené“, tedy se svislou stěnou musí svírat TUPÝ úhel jak ve spodní, tak i v horní část okna. Zajištění tohoto stavebního aspektu znamená nejen správnou funkčnost okna, ale i zminimalizování možnosti rosení skel a tím i stékání kondenzující vody po ostění směrem do interiéru.

Výška nadezdívky se obvykle pohybuje z důvodu maximalizace plochy místnosti okolo 130 cm i více, což ovlivňuje výběr střešních oken s ohledem na způsob otevírání. Výhodou pro tyto situace jsou střešní okna, která se ovládají pomocí kliky umístěné ve spodní části okenního křídla. Klička umístěná ve spodní části okenního křídla umožňuje pohodlně ovládat i okna výše umístěná. Alternativní způsoby ovládání výše umístěných oken (ovládací tyč, dodatečná montáž kliky) od různých výrobců prodražují náklady na střešní okna o cca 10%.

Pro dostatečné hloubkové prosvětlení místností o větších plochách je vhodné umístit střešní okna do sestav oken vedle sebe ale i nad sebe. Právě umístění oken pod hřeben střechy zajistí hloubkové prosvětlení celé místnosti.

Optimální výhled a provětrání místnosti potom opět zajišťují střešní okna umístěná v nadezdívce výšky 130 cm.

Doplňky střešních oken

Základní dělení doplňků pro střešní okna je na vnitřní a vnější. Vnitřní doplňky Vám umožní vytvořit vysněný interiér. Jedná se totiž nejen o funkční prvek, ale i o estetický doplněk interiéru. Bohatá nabídka typů, vzorů a barev doplňkového příslušenství zajistí harmonii uvnitř místnosti a umožní sladit okna s výzdobou interiéru, a také libovolně dotvářet jeho charakter.

Vnitřní doplňky umožňují rovněž regulovat množství a intenzitu světla pronikajícího do místnosti. Díky nim dokážete zatemnit vnitřní prostory i během slunečných dnů ve chvílích, kdy potřebujete odpočívat. Existuje mnoho typů vnitřních doplňků od žaluzií přes stínící roletky až po zcela zatemňující rolety s neprodyšnou látkou či po kombinace těchto prvků v jednom výrobku. Při výběru typu doplňku tedy záleží na jeho požadované funkci a na místnosti, do které je doplněk určen - např. ložnice - zcela zatemňující roleta ARF, dětský pokoj - kombinace zcela temnící a stínící rolety DKL nebo DFD, kuchyně - žaluzie PAL nebo stínící roletka RHL

Vnější doplňky jsou mnohem méně obsáhlé a rozličné, jako doplňky vnitřní. Jejich funkcí je zejména zabránit pronikajícímu teplu z vnějšího prostředí do interiéru, případně ochrana celého okna před vnějšími vlivy. Vnějšími okenními doplňky jsou plastová roleta a markýza. Optimální protisluneční clonou je předokenní markýza, pokud vezmeme v potaz efekt ochrany před teplem, cenu a jednoduchou montáž. Mnohem složitější a cenově náročnější je venkovní roleta, která v létě chrání místnost před tepelným zářením a v zimě naopak před unikáním tepla ven z interiéru a samozřejmostí je také korekce dopadu světla přes střešní okno do místnosti. 

Vnitřní i vnější doplňky (kromě sítě proti hmyzu) jsou přizpůsobeny všem druhům střešních oken jednotlivých výrobců, proto je třeba vždy objednat doplněk stejného výrobce. Doplňky u různých výrobců totiž nejde vzájemně kombinovat (mají rozdílné rozměry i v případě stejného rozměru okna). Pro výběr vhodné velikosti doplňků je zapotřebí znát rozměr okna, který je uveden na identifikačním štítku okna, umístěném na vnitřní straně křídla. Tento je ideální nafotit, čímž se vyhnete problémům při objednávce špatného doplňku. Taktéž v případě výměny nového okna za staré je žádoucí najít výrobní štítek, díky kterému zjistíme veškeré potřebné informace k další montáži.

V případě, že na vás bylo uvedených informací mnoho, nebo chcete vysvětlit hlouběji konkrétní problém, kontaktujte nás na tel. 775 522 255, nebo na E-mailu objednavky@strechyokna.eu

Komentáře1

21. 01. 2021, 09:33:25
Robin Mazánek - odpovědět
Přehledný e-shop, příkladná komunikace a zboží dorazilo bez problému. Doporučuji

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím