Obsahem e-shopu je nejvíce poptávané zboží v oblasti střešní problematiky, jako jsou střešní okna a jejich doplňkystřešní krytiny včetně širokého spektra pojistných hydroizolačních membránpůdní a mlynářské schodysvětlovodyvětrací turbínyvýlezy na střechu a sortiment drobných střešních doplňků, zejména prostupové prvky, pochůzné lávky, lemování střech a komínů, okapový a svodový systém.

Chápeme, že obdobných nabídek a e-shopů je velmi mnoho, proto pro všechny naše zákazníky nabízíme nejen zajímavé ceny, ale také zaslání vybraného zboží po celém území ČR a v neposlední řadě i montáž objednaných prvků a kompletní poradenský servis.

Zdarma zasíláme vybrané druhy zboží, které je s ohledem na svoji velikost přepravitelné pro běžné přepravní služby (nelze zdarma dopravit deskové ocelové krytinyžlabyrýnyplechy a jiné neskladné prvky střech). Neskladný materiál přepravíme vlastními vozidly za předem dohodnutých podmínek. Nabízíme taktéž instalaci jiného zboží a střešních prvků, které nejsou v sortimentu našeho E-shopu.

Nezávazná nabídka na montáž

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

  • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení jakékoliv krytiny
  • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
  • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
  • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
  • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
  • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
  • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
  • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
  • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
  • Bourací práce a likvidace sutí

    ZCELA NEZÁVAZNĚ A INFORMATIVNĚ prosím o nacenění:                                         poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, nebo pomocí tohoto poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

 

Montáž na klíč

Co nepřehlédnout při výběru střechy a střešní krytiny

24. 04. 2020, 11:14

Střecha je jednou z nejdůležitějších součástí domu. Chrání stavbu a zajišťuje požadovaný komfort bydlení. U střešní krytiny i celé konstrukce vás proto musí zajímat hned několik parametrů. Poradíme vám, které to jsou.

Výstavba nové střechy nebo rekonstrukce té, co už dosluhuje, je časově i finančně náročnou akcí. Aby jste byli s výsledkem zcela spokojeni a neinvestovali tak své finance zbytečně, nebo opakovaně, je dobré být při jejím výběru pečliví. Berte v potaz nejen materiál střešní krytiny, ale také tvar střechy či celkový vzhled. 

Střecha jako předpoklad spokojeného domova

Dům bez střechy není dům. Nebo si snad dokážete představit bydlení v budově, kam prší, sněží a fouká vítr? Střecha je zkrátka nepostradatelná, a to je potřeba si uvědomit. Jako nejvíce namáhaná část stavby, která odolává rozmarům počasí, musí být kvalitní a s dlouhou životností. Úkolem střechy a střešní krytiny je chránit váš majetek a vás. Investice do její realizace je tak investicí do vašeho dalšího života.

Když se podíváte na nějaký dům a jeho střechu, jednou z prvních věcí, co vás zaujme, bude jistě tvar střešní konstrukce. Ten je potřeba volit podle toho, kde dům stojí a jaké v daném prostředí panují podmínky. V zásadě můžete pořídit rovnou, nebo šikmou střechu. U nás se nejčastěji setkáte právě se šikmou variantou v podobě univerzální a osvědčené sedlové střechy (sklon okolo 30 stupňů), která bez problémů odvádí vodu a ustojí i nápory větru. Je tak ideální do zdejšího podnebí. Dále jsou na domech k vidění i valbové, stanové a moderní pultové střechy. Zcela ploché typy se hodí spíše do oblastí, kde jsou celoročně nadprůměrné teploty a minimální srážky. Vyobrazení všech typů střech naleznete na obrázku zcela dole.

Nezbytné součásti střechy

Střecha se skládá z krovu (nese střešní krytinu), izolačních vrstev (zajišťují hydro- a termoizolační vlastnosti střechy) a krycích vrstev (nejsvrchnější část, brání pronikání deště či sněhu do domu, odolává vlivům počasí). Kdo chce mít střechu jedinečnou, může využít i rozmanitých střešních doplňků. Funkce a vlastnosti všech částí se vzájemně doplňují. Myslete proto na to, že je chybou mít nový krov osázený starou krytinou, která už zdaleka neplní to, co má, a naopak. Pokud již nosné části střechy již neplní požadované parametry zejména s ohledem na pevnost (nosnost) je naprosto zbytečné investovat do nové krytiny, protože po pár letech budete řešit stejný problém s novou rekonstrukcí.

Tipy pro výběr střešní krytiny: jedničkou už dávno není pouze pálená taška

Od střešní krytiny musíte chtít co nejvíce, všechny její vlastnosti musí odpovídat tomu, jakou střechu chcete mít. Právě krytina se stará o to, že je vám doma dobře, a proto nedělejte kompromisy. Kvalitní střešní krytina brání tomu, aby počasí, co panuje venku, jakkoliv narušilo vaši pohodu uvnitř. Neméně důležité jsou pro vaši výslednou spokojenost s novou střechou i estetické vlastnosti, které ovlivňují celkový vzhled domu. Pokud již tedy máte vyřešen výběr a skladbu podstřeší (latě, kontralatě, pojistná membrána, zateplení), lze se věnovat výběru samotné střešní krytiny (druh, materiál, barva). Co tedy při výběru střešní krytiny určitě sledovat?

1. Kvalitu a životnost materiálu – nejosvědčenějším a mnoha generacemi prověřeným materiálem je pálená taška, která vydrží i přes 100 let. V porovnání s betonem nebo plechem je nejtrvanlivější. V dnešní době je však stále častěji nahrazována plechovými krytinami, zejména pro jejich nízkou hmotnost, trvanlivý vzhled po celou dobu životnosti krytiny, rychlostí dodávky a zejména pro jednoduchost a tím i nízkou nákladovost montáže. Dle druhu zvolené krytiny, povrchové úpravy a výrobce je životnost lehké plechové krytiny 70 až 90 let s možností záruky až 60 let (při povrchové úpravy 50HB a volbě hliníkového jádra). Při volbě tohoto druhu krytiny není ve většině případů nutná zásadní rekonstrukce či dokonce výměna nosného krovu.

2. Vzhled – plechová střešní krytina v imitaci tašky plní klasické představy o domku s klasickou střechou. Její tvar i materiál umožňuje na rozdíl od klasických tašek mnoho barevných i tvarových variant. V dnešní době, kdy je kladen důraz na kvalitní, ale cenově dostupnou opravu střešní krytiny na starším domku, získává plechová krytina stále více spokojených zákazníků.

3. Možnosti střešních doplňků – kvalitní střešní krytina musí umožnit jednoduchou instalaci dalších prvků, jako jsou speciálně tvarované tašky pro správné odvětrávání, nástavce na anténu, prostupy na solární panely a další větrací a ochranné prvky střechy. Z toho důvodu vždy vyhledávejte celková řešení od jednoho dodavatele, aby k sobě jednotlivé části bez problémů pasovaly.

Rekonstrukce Střechy

Jedním z nejdůležitějších kroků při rekonstrukci střechy (stejně je tomu i při výstavbě střechy nové) je výběr provádějící firmy. Základem úspěchu je zvolit takovou firmu, která za rozumné peníze odvede kvalitní práci. Přesto, že finanční stránka bývá důležitým kritériem, pořádně si rozmyslete, než sáhnete po nejlevnější variantě. Nízká cena může být zavádějící, firma většinou šetří na nutných pracích a materiálu. Při rekonstrukci je nutná nejen pokládka nové krytiny, ale i demontáž původní krytiny, latí a kontrola stavu krovu, případně jeho oprava. Nechte si vyhotovit rozpočet alespoň od dvou různých firem a porovnávejte. Jestli se výrazně rozcházejí, mějte se na pozoru, je to signál, že není vše jak má být. Při výběru dobrého zhotovitele máte totiž v drtivé většině případů po starostech i co se týče výběru skladby střešního pláště a samotné střešní krytiny - kvalitní dodavatel totiž sám nabídne nejvhodnější druh krytiny. To se samozřejmě v ideálním případě děje po vzájemné komunikaci a konzultaci s investorem. Před samotným výběrem správného druhu střešní krytiny je nutné vzít v úvahu více faktorů: 

Při volbě nové střechy a nové střešní krytiny neberte v potaz pouze finanční náročnost na pořízení samotné krytiny. O cenu se zajímejte jako o celek, neboť výběr „nejlevnější“ krytiny může znamenat neúměrné navýšení ceny její montáže. Mnohdy i malý rozdíl několika ušetřených tisíců korun znamená hluboké nedostatky v kvalitě i celkovém provedení. Proto neřešte kompenzace při navýšení ceny za krytinu na úkor podstřeší a naopak. Ideální je vždy volba standardního poměru cena/výkon jak u samotné krytiny, tak u ostatních součástí střechy (pojistná membrána, prostupové prvky, zateplení, apod...). V prvé řadě proto vždy řešte to, zda vámi vybraná kompletní střecha zajistí vaši spokojenost a pohodu a plně vám vyhovuje. Je to totiž právě střecha, co dělá dům domem. Vyberte si tu nejlepší pro váš klidný a pohodový domov.

Střešní okna

Střešní okna se na střechách po celém světě používají již po mnoho let. Za tu dobu se některá z nich opotřebovala nebo zestárla, ztratila rovněž své funkční a estetické vlastnosti. Kromě toho je třeba si také uvědomit, že neustálý technologický rozvoj vede k vývoji a výrobě stále novějších, technologicky vyspělejších oken s využitím moderních řešení a s lepšími parametry. V průběhu let se rovněž změnily (zpřísnily) právní předpisy, které určují minimální požadavky na střešní okna instalovaná v budovách a zvýšilo se ekologické povědomí společnosti. Proto všichni výrobci zavedly do své produktové nabídky okna, která umožňují jednoduchou výměnu starých, vysloužilých oken za nová, moderní a energeticky úsporná střešní okna. Právě z těchto důvodů došlo s postupem doby k pozvolnému ústupu od dřevěných střešních oken k oknům plastovým, nebo k oknům s bezúdržbovým polyuretanovým nástřikem.

 Prohlédnout leták výměna střešních oken  >>>>>>

Plastová střešní okna jsou stále oblíbenější. Používají se již nejen v koupelnách nebo kuchyních, tj. v místnostech se zvýšenou vlhkostí vzduchu, ale čím dál tím častěji také v ložnicích a obývacích nebo dětských pokojích v podkroví.

JAK SPRÁVNĚ ZAMĚŘIT STŘECHU

Potřebujete nutně rekonstrukci střechy? Zajímáte se o cenovou nabídku na střešní materiál?  Nemáte k dispozici projektovou dokumentaci střechy ?  NEVADÍ.

Nabídneme Vám jednoduchý návod, jak střechu svépomocí správně a úplně zaměřit.

Je potřebné udělat jednoduchý náčrt střechy, nejlépe je zakreslit ho jako pohled na střechu ze shora, pak  do něj  zakreslit naměřené parametry. Pokud je to možné, můžete střechu i vyfotit a do vytištěných fotografií zakreslit zaměřené rozměry. Pak stačí uvedené podklady oscanovat a poslat emailem na Rdoma@seznam.cz a my Vám zhotovíme zcela nezávaznou cenovou nabídku na dodávku kompletního materiálu.https://www.regamet.cz/Images/parametry%20%20strechy%20.jpg

Rozměry, které jsou potřebné ke správnému a co možná nejpřesnějšímu vypracování kalkulace střechy :

  a) b) c)   Délka okapu (okapní hrany).

      d) e)   Délka hřebene střechy.

f) g) h) i)  Vzdálenost, šířka a výška vikýřů, komínů, střešních oken, výlezů.

            j)  Délka ůžlabí

x) y) z)    Vzdálenost od hřebene po spodní okraj  střechy.  Délka spádu valby po šikmině.

                U valbových střech i délka jednotlivých nároží. 

 V případě, že je střecha doplněna např. o střešní výlezy, střešní okna, komíny, je potřeba uvést rozměry těchto otvorů a jejich vzdálenost od štítové a okapové hrany, musí být změřena jejích vzdálenost od okrajů střechy a to vodorovně i svisle. Taktéž je třeba zaznačit jejích umístění.

 V každém případě doporučujeme zaměření střechy, protože rozměry z projektové dokumentace se nemusí shodovat s aktuálním stavem, což se stává i u novostaveb, kde se reálné rozměry a umístění krovů můžou rozcházet s daty v projektové dokumentaci.

  V ideálním případě proveďte zaměření ve dvou osobách pásmem, nebo dostatečně dlouhým svinovacím metrem. Pokud nejsou vhodné podmínky pro pohyb po střeše (příliš šikmý spád, střecha bez pochozích prvků a lávek, obava z pádu z výšky), je vhodné použít alternativní měřící zařízení, jako např. laserový měřič vzdálenosti. Pokud selžou všechny doposud nabízené možnosti, lze doporučit už jen naše asistence při zaměření, nebo zaměření Vaší střechy přes satelit, které Vám rádi po dohodě sami a bezplatně provedeme.

Komentáře2

16. 11. 2023, 07:57:43
Dagmar Jedelská - odpovědět
Dobrý den, měla bych zájem o zaměření střechy přes satelit,na střeše je nyní eternit,prosím i o vaši cenovou nabídku , měli bychom zájem o falcovany hliník i s okapy, včetně dvou vikyřových oken.Dekuji za odpověď s pozdravem Jedelská Okružní 1598, Rožnov pod Radhoštěm
19. 11. 2023, 09:23:48
Radim Chvátal - odpovědět
Dobrý den. Děkujeme za váš dotaz a prosbu. Střechu nechám zaměřit a výslednou nabídku vám zašlu e-mailem. Radim Chvátal, www.strechyokna.eu

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím