Obsahem e-shopu je nejvíce poptávané zboží v oblasti střešní problematiky, jako jsou střešní okna a jejich doplňkystřešní krytiny včetně širokého spektra pojistných hydroizolačních membránpůdní a mlynářské schodysvětlovodyvětrací turbínyvýlezy na střechu a sortiment drobných střešních doplňků, zejména prostupové prvky, pochůzné lávky, lemování střech a komínů, okapový a svodový systém.

Chápeme, že obdobných nabídek a e-shopů je velmi mnoho, proto pro všechny naše zákazníky nabízíme nejen zajímavé ceny, ale také zaslání vybraného zboží po celém území ČR a v neposlední řadě i montáž objednaných prvků a kompletní poradenský servis.

Zdarma zasíláme vybrané druhy zboží, které je s ohledem na svoji velikost přepravitelné pro běžné přepravní služby (nelze zdarma dopravit deskové ocelové krytinyžlabyrýnyplechy a jiné neskladné prvky střech). Neskladný materiál přepravíme vlastními vozidly za předem dohodnutých podmínek. Nabízíme taktéž instalaci jiného zboží a střešních prvků, které nejsou v sortimentu našeho E-shopu.

Nezávazná nabídka na montáž

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

  • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení jakékoliv krytiny
  • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
  • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
  • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
  • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
  • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
  • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
  • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
  • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
  • Bourací práce a likvidace sutí

    ZCELA NEZÁVAZNĚ A INFORMATIVNĚ prosím o nacenění:                                         poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, nebo pomocí tohoto poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

 

Montáž na klíč

Doprava a platba

Dodací podmínky

Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.strechyokna.eu, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě, nebo zaslání popisovaných informací E-mailovou cestou na objednavky@strechyokna.eu, nebo na Rdoma@seznam.cz . Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Ceny zboží

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

 

Dodání zboží

Zboží skladem je doručováno dle podmínek viz tabulka a ceník dopravy níže. Jestliže není zboží skladem ani v logistickém skladu, bývá dostupnost cca 2-3 týdny, o čemž je kupující dopředu vyrozuměn. 

 

O víkendech není možno doručit objednávku, vyjma zboží s osobním odběrem u dodavatele po předchozí dohodě termínu, případně v případech přímého doručení zboží dodavatelem v předem smluvený termín. 

 

Při dodání je kupující, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

 

Při převzetí poškozeného zboží je kupující povinen sepsat s dopravcem škodový zápis, který je zároveň potvrzením o poškození zásilky pro dopravce.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

 

Zápis o škodě

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje nejprve u dopravce (řidiče, který mu poškozené zboží předává) a následně i u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat škodový zápis. Zasílatel se zavazuje následně řešit bezodkladně uvedenou záležitost, která mu byla příjemcem zásilky oznámena E-mailem, či telefonicky. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. 

 

Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedený způsob taktéž doporučen, tím však není dotčeno právo spotřebitele reklamovat zboží u prodávajícího v zákonných lhůtách.

 

 

Způsoby dopravy

Přehled cen dopravného a doběrečného za jednotlivé balíky do 30 kg

Ceny jsou včetně DPH.

 

Ke každému dalšímu balíku je připočteno odpovídající dopravné. U položek přesahujících váhu 30 kg je účtován navíc poplatek ve výši 100% z ceny dopravného.

 

Přehled cen dopravného a doběrečného

Cena přepravy je účtována po balíkách. Počet balíků je závislý na balitelnosti a hmotnosti jednotlivých položek. Konečnou cenu doručení se dozvíte samozřejmě již v nákupním košíku. NEPLATÍ PRO NADROZMÉRNÉ ZÁSILKY! Cenu nadrozměrné zásilky sdělíme po dohodě.

 

Zásilková služba po ČR – platba hotově/dobírkou

Tento způsob doručení upřednostňuje naprostá většina zákazníků. Jedná se o objednávku drobného zboží s neomezenou částkou dobírky. Řidič zásilkové služby předem v den doručení telefonicky avizuje přepravu zásilky na zadanou adresu. Čas doručení závisí na časech závozů ve Vaší lokalitě, nelze dopředu určit přesný čas doručení.

Expedované zboží, o jehož předání dopravci budete obeznámeni den předem E-mailem (s uvedením přepravního čísla balíku a výše dobírkové částky)  Vám přepravní služba Česká pošta, GLS, TopTrans, DPD, PPL doručí do druhého pracovního dne. NEPLATÍ PRO NADROZMÉRNÉ ZÁSILKY! *

Služba je dostupná po celé ČR pouze v pracovní dny Po-Pá

obyčejný balík
215,- s DPH

nadrozměrný produkt *
cena dle dohody

Zásilková služba po ČR – platba bezhotovostně převodem

Tento způsob doručení upřednostňují zákazníci, pro které je méně náročná bezhotovostní manipulace s financemi. Jedná se o objednávku drobného zboží bez omezení výše celkové částky a částka za objednávku je uhrazena dopředu převodem na účet prodávajícího. Řidič předem v den doručení telefonicky avizuje přepravu zásilky na zadanou adresu a nevyžaduje již žádný doplatek, což je výhodné např. u vyzvednutí balíku jinou osobou (soused, známý, rodiče, apod..). Čas doručení závisí na časech závozů ve Vaší lokalitě, nelze dopředu určit přesný čas doručení.

Expedované zboží, o jehož předání dopravci budete obeznámeni den předem E-mailem (s uvedením přepravního čísla balíku a výše dobírkové částky)  Vám přepravní služba Česká pošta, GLS, TopTrans, DPD, PPL doručí do druhého pracovního dne. NEPLATÍ PRO NADROZMÉRNÉ ZÁSILKY! *

Služba je dostupná po celé ČR pouze v pracovní dny Po-Pá.

obyčejný balík
180,- s DPH

nadrozměrný produkt *
cena dle dohody

Osobní převzetí v Hustopečích, nebo v Brně

Je třeba dopředu uvést v objednávce a následně telefonicky, či E-mailem domluvit s prodávajícím termín a místo vyzvednutí. Není možné počítat s tím, že zboží bude možno vyzvednout v jakoukoliv dobu bez předchozí vzájemné dohody o místu a času vyzvednutí zásilky.

Služba je dostupná na základě předchozí dohody v jakýkoliv termín (V Hustopečích včetně víkendů a svátků, v Brně mimo pracovní dobu pouze dle další dohody). PLATÍ I PRO NADROZMÉRNÉ ZÁSILKY! *

0,-

Doprava vybraného zboží po ČR ZDARMA

Tento druh dopravy se vztahuje na předem vybrané zboží v E-shopu (např. vybraná střešní okna, vybrané výrobky LOMANCO,  vybrané světlovody). NEPLATÍ PRO NADROZMÉRNÉ ZÁSILKY! *

0,-

Doprava zboží mimo území ČR

Po dohodě s prodejcem lze dohodnout konkrétní podmínky a možnosti přepravy mimo území ČR (cenu, dobu, místo a způsob doručení, platbu, apod...)

Standard
i nadrozměrný produkt *
cena dle dohody 

 

* Nadrozměrné produkty jsou ty výrobky, které přesahují váhu 30 kg nebo ty, které mají jeden z rozměrů delší jak 2m a dále veškeré nabízené krytiny, okapové a svodové systémy a klempířské doplňky střechy (hřebeny, závětrné a jiné lišty, okapová lemování, apod…).


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím