Obsahem e-shopu je nejvíce poptávané zboží v oblasti střešní problematiky, jako jsou střešní okna a jejich doplňkystřešní krytiny včetně širokého spektra pojistných hydroizolačních membránpůdní a mlynářské schodysvětlovodyvětrací turbínyvýlezy na střechu a sortiment drobných střešních doplňků, zejména prostupové prvky, pochůzné lávky, lemování střech a komínů, okapový a svodový systém.

Chápeme, že obdobných nabídek a e-shopů je velmi mnoho, proto pro všechny naše zákazníky nabízíme nejen zajímavé ceny, ale také zaslání vybraného zboží po celém území ČR a v neposlední řadě i montáž objednaných prvků a kompletní poradenský servis.

Zdarma zasíláme vybrané druhy zboží, které je s ohledem na svoji velikost přepravitelné pro běžné přepravní služby (nelze zdarma dopravit deskové ocelové krytinyžlabyrýnyplechy a jiné neskladné prvky střech). Neskladný materiál přepravíme vlastními vozidly za předem dohodnutých podmínek. Nabízíme taktéž instalaci jiného zboží a střešních prvků, které nejsou v sortimentu našeho E-shopu.

Nezávazná nabídka na montáž

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

 • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení jakékoliv krytiny
 • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
 • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
 • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
 • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
 • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
 • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
 • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
 • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
 • Bourací práce a likvidace sutí

    ZCELA NEZÁVAZNĚ A INFORMATIVNĚ prosím o nacenění:                                         poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, nebo pomocí tohoto poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

 

Montáž na klíč

Světlovody

Denní dávka přirozeného světla pro člověka činí 30 minut na čerstvém vzduchu a bez slunečních brýlí. Žádné umělé osvětlení nedokáže plně nahradit blahodárný vliv slunečních paprsků na lidské tělo.
 
Charakteristika tubusových světlovodů 
Přirozené osvětlení je podstatným článkem celosvětového environmentálního plánu pro udržitelnou budoucnost. Dostatečná hladina denního osvětlení je v mozaice „zelených“ technologií naprosto zásadní. Denní světlo pomáhá vytvářet příjemné a inspirativní prostředí, kde se lidské tělo cítí velmi komfortně, jak po psychické, tak fyzické stránce. Zároveň snižuje spotřebu elektrické energie i produkci CO2. V neposlední řadě je denní světlo přínosné i pro maloobchodní prostory, kde vytváří zdravé vnitřní klima a pozitivně stimuluje osoby uvnitř objektu.
 

Slunce v celém doměV místnostech, ve kterých nelze instalovat střešní ani klasická svislá okna, se pro zajištění přístupu k přirozenému zdroji světla doporučuje použít tubusové světlovody. Skrze světlovod proudí dovnitř budovy sluneční světlo a rozjasňuje interiér. V ostatních místnostech světlovod může sloužit jako přídavný zdroj světla a přispívat k úsporám elektrické energie.

Množství světla, přivedeného do místnosti pomocí tubusových světlovodů, závisí především na intenzitě slunečního svitu mimo budovu. Čím více světla dopadá na kopuli světlovodu, tím více světla se přenáší světlovodem do interiéru budovy. Celkové množství denního světla závisí na ročním období a oblačnosti.

SLUNEČNÍ SVIT

Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje množství vstupujícího světla do světlovodu, je umístění kopule světlovodu na střeše.

Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení:

 • kopule větlovodu by měla být umístěna na jižní, nejslunnější části střechy, vyhýbejte se stinným místům,
 • světlovodný tubus je nutno vést co nejkratší a nejpřímější cestou, čímž se zajistí větší množství světla,
 • tubus instalujte takovým způsobem, aby byl maximálně napnutý (světlovod s flexibilním tubusem).

Množství a rozměry světlovodů pro danou místnost závisí na:

 • velikosti a tvaru místnosti, zejména na její výšce,
 • způsobu rozmístění světlovodů,
 • barevnosti a textuře stěn, stropu a podlahy,
 • plánovaném uspořádání nábytku a dalšího vybavení interiéru (v závislosti na typu místnosti).

 

Symetrické rozmístění

Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod difuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části.

 

Asymetrické rozmístění

Ve stejné místnosti (bez okna) je možné světlovod umístit asymetricky, avšak pouze v odůvodněných případech, je-li třeba osvětlit určitou zónu (např. pracovní místo u počítače). V jiných případech je tento systém nevhodný nebo dokonce nepříznivý.

 

Základní rozmístěníZákladní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem, v závislosti na potřebách uživatele, barevnosti stěn (tj. možnosti rozptylu a odrazu světla) a uspořádání nábytku. S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře prosvětleny. Pokud je světlovod umístěn příliš blízko zdi naproti oknu, může dojít ke snížení celkové intenzity světla uprostřed místnosti.

 

Prosvětlení interiéru

Tubusový světlovod přivádí do interiéru denní světlo dopadající na povrch světlovodného tubusu. Sluneční paprsky se odráží od pevného nebo ohebného, vysoce reflexního povrchu uvnitř tubusu směrem dolů na difuzér.

Typy světlovodů

 
Difuzér, instalovaný ve stropním rámu, rovnoměrně rozptyluje sluneční paprsky a projasňuje místnost.

 

Prosvětlení interiéru budovy

 

V každé obytné místnosti by měl být zdroj přirozeného světla. Bohužel existují interiéry, ve kterých nelze použít fasádní ani střešní okna. Místnosti odříznuté od denního světla jsou tmavé a nekomfortní. Pro zajištění přístupu slunečního světla do těchto prostorů je možné využít tubusové světlovody, kterými dovnitř pustíme sluneční paprsky. Tubusové světlovody přivádí přirozené světlo do interiéru budovy a mohou být hlavním nebo doplňkovým zdrojem světla v místnosti.

Zobrazit více
Zobrazit více
nejprodávanější produkty
1
Světlovod pro ploché střechy FAKRO SRF
Tubusový světlovod s pevným tubusem FAKR...
Skladem
10 010,00 Kč
2
Světelný zdroj do tubusu FAKRO SLO - SLT ne...
Doplňky pro světlovody FAKRO Doplnění...
Skladem
950,00 Kč
3
Světlovod FAKRO SFH pro vysoce profilované k...
Tubusový světlovod s ohebným tubusem FAK...
Skladem
6 331,00 Kč
4
Světlovod pro ploché střechy FAKRO SRF - SR...
Tubusový světlovod s pevným tubusem FAKR...
Skladem
13 125,00 Kč
5
Světelný zdroj do tubusu FAKRO SLO - SLT ne...
Doplňky pro světlovody FAKRO Doplnění...
Skladem
830,00 Kč
Zobrazit více
Nastavit filtrování produktů
parametry
+
cena
+
výrobci
+
dostupnost
+
výrobci
dostupnost
Zavřít okno
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 98
grid
table
Načíst více produktů
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 98

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím