Montáž na klíč

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

 • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení krytiny
 • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
 • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
 • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
 • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
 • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
 • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
 • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
 • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
 • Bourací práce a likvidace sutí

                                                                                                                                    poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, pomocí poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).


Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

 • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení krytiny
 • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
 • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
 • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
 • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
 • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
 • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
 • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
 • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
 • Bourací práce a likvidace sutí

                                                                                                                                    poznámka:

Požaduji:          

Charakter stavby:                                                     

Typ střechy:                               

Váš požadavek nebo jiná sdělení:

Jméno: 

Místo montáže: 

E-mail: 

Telefon: 

Vyberte vaše foto: 

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, pomocí poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).


Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

 • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení krytiny
 • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
 • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
 • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
 • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
 • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
 • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
 • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
 • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
 • Bourací práce a likvidace sutí

                                                                                                                                    poznámka:

[form]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, pomocí poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).


Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

 • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení krytiny
 • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
 • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
 • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
 • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
 • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
 • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
 • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
 • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
 • Bourací práce a likvidace sutí

                                                                                                                                    poznámka:

Požaduji:          

Charakter stavby:                                                     

Typ střechy:                               

Váš požadavek nebo jiná sdělení:

Jméno: 

Místo montáže: 

E-mail: 

Telefon: 

Vyberte vaše foto: 

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, pomocí poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

Montáž na klíč

Hliníková střešní krytina ALUGAPA

doprava individuální
Lehká hliníková krytina MASLEN ALUGAPA Střešní krytinu MASLEN ALUGAPA dodáváme s nejkvalitnější lakoplastovou úpravou povrchu v imitaci střešní tašky.  Doprava je řešena osobně dle umístění a objemu zakázky, dodání do 8 dnů včetně případného okapového systému, čtyři různá barevná provedení, po zjištění všech rozměrů střechy učiníme nezávazně a zcela zdarma nabídku na kompletní pokrytí vaší střechy včetně potřebných montážních prvků a kladečského plánu.   Lehká střešní krytina MASLEN ALUGAPA s hliníkovým jádrem je vyráběná z velmi kvalitního  0,7 mm silného hliníku s barevnou povrchovou lakoplastovou úpravou (pasivační vrstva, základní barva a vrchní bezbarvý krycí lak) o síle 25 až 50 mikronů ve vrstvách. Materiál je ošetřen celkem 9 vrstvami. Profilem připomíná klasickou křidlicovou střešní krytinu. Délka jednoho modulu (jedna řada tašek) má 350mm, nebo 400mm (dle rozmístění střešních latí), celková šíře pásu je 1180mm, užitečná krycí šíře je 1080mm, plošná hmotnost díky lehkosti hliníku pouze 2,20 kg/m2, délka pásu dle rozměrů střechy (délka pásu se upravuje dle požadavků zákazníka). Výhodou je příjemný vzhled, extrémně nízká hmotnost, barevná přizpůsobivost, rychlá a jednoduchá montáž, dlouhá životnost  s dlouhodobým neměnným vzhledem a v neposlední řadě také velmi příjemná cena ve srovnání s pálenými či betonovými střešními krytinami.   PP Celková šíře modulu je 1180 mm Krycí šíře modulu je 1080 mm Délka podélného profilu je 350 mm nebo 400 mm (dle zákazníka) Výška "schodu" profilu je 20 mm Výška vlny profilu je 32 mm Rozteč jednotlivých vln je 272 mm Poloměry zakřivení profilu jsou 58mm Strojově střižené pásy mají 30mm ukončení z dalšího profilu (viz obrázek) Minimální požadovaná délka pásu je 850 mm, maximální 6000mm, délky stříháme po 50mm P V případě Vašeho zájmu prosím zašlete níže popsané délkové rozměry na Rdoma@seznam.cz a my Vám zcela nezávazně naceníme kompletní materiál na pokrytí Vaší střechy včetně vypracování kladečského plánu a případné dodávky okapového systému, dále dohodneme možný termín dodávky a její případnou přepravu. Aplikace na střechy se sklonem od 2° (falcované krytiny) od 10° (krytina GAPA) a od 12° (krytiny ŠKRIDPLECH, SYMETRA, TOPDACH). Záruka díky šířce základního plechu 0,5mm 2 roky na lakoplastový povlak a na prorezavění plechu, životnost 30 let. Samozřejmostí je dodávka kompletního spojovacího a doplňkového materiálu (hřebenáče, šrouby, vruty, boční oplechování) a také okapového systému (okapy, svody, kotlíky), vše za velmi nízké ceny a nabídky dopravy po ČR. MONTÁŽ: Než začneme s laťováním a samotnou pokládkou krytiny je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor sloužit v budoucnosti a podle toho zvolit správné řešení. Pokud bude podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré používat kvalitní difúzní fólie, které jsou kontaktní a zcela otevřené, tzn. umožňují prostup vodních par. V případě budoucí změny prostoru na obydlené podkroví, je to s použitím takové zvolené fólie bez větších problémů. V případě obývaného podkroví je použití této fólie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat. Prostor mezi difúzní fólii a krytinou je vždy nutné dostatečně provětrat a to jak v případě pokud fólie leží na bednění nebo přímo na tepelné izolaci. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě (obr. A, B) jejichž prostřednictvím vznikne provětraná mezera mezi okapovou hranou a hřebenem. Takové vzniklé nasávací otvory opatříme ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který slouží k zabránění vniknutí hmyzu, ptactva, listí apod. do podstřešního prostoru. Větrací mřížku lze nahradit těsnícím pásem, který je vhodnější při střeše s nižším sklonem nebo se jedná o návětrnou stranu (určí projektant nebo statik). Obr. A Skladba střešního pláště s bedněním Obr. B Skladba střešního pláště bez bednění Popis: 1 - plechová krytina (Škridplech, Gapa); 2 - šroub s těsnící podložkou; 3 - závětrná lišta (pod krytinu nebo na krytinu), 4 - lata; 5 - větrací mezera; 6 - difúzní fólie; 7 - kontralať; 8 - krokev; 9 - štítová deska; 10 - izolace; 11 - těsnění LAŤOVÁNÍ: A=250mm, B=350mm Pro použití plechové střešní krytiny škridplech a gapa je nutné dodržet minimální sklon střechy 12 °. Laťování je důležitou přípravnou prací před položením krytiny. Správné a přesné laťování zjednoduší a zrychlí následnou montáž krytiny. Před začátkem montáže se doporučuje zkontrolovat krov nejen z hlediska rozměrů ale iz hlediska nerovností konstrukce, které by mohly negativně ovlivnit samotnou montáž. Rozteč laťování je 350 mm (měřeno od horní po horní hranu latí - viz písmeno B v obrázku), poslední lať při hřebeni se zpravidla umisťuje cca 30 - 50 mm od vrcholu krovu. První, tedy okapní lať se instaluje na kant, tedy na výšku a další následující lať (opět měřeno od horní hrany okapní latě po horní hranu následující), tedy první na "ležato" je umístěna s roztečí 250mm (viz písmeno A v obrázku). Každá následující již souměrně 350mm od horní hrany k horní hraně. Hmotnost krytiny je cca 5 kg / m2, proto není nutné žádné zesílení krovu a laťování. Z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti v jarních a v podzimních měsících doporučujeme použití pojistné hydroizolace - podstřešní fólie. Při zatepleném krovu je použití této fólie nezbytné. Pojistnou hydroizolaci je nutné vytáhnout na okapové lemování. Na fólii přibíjíme kontra latě podél krokví a až na ně samotné laťování. Upozorňujeme, že nejdříve je třeba mít namontovány na krokvích žlabové háky do požadovaného spádu (v případě, že se nebudou montovat na čelovou desku) a střešní okna podle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem. MANIPULACE s tabulí: Při montáži nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabule. Snažte se s tabulemi manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutné to provádět opatrně, protože může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí vzniká zejména při tabulích o rozměru větším než 4m. Pro jednodušší manipulaci doporučujeme používat tabule menších délek, zvláště v případě, že na stavbě není dostatek prostoru. DOPORUČENÍ: Při použití žebříků při montáži, je vhodné v místě dotyku s krytinou obalit molitanem nebo textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině je možné chodit, je vhodné našlapovat v spodní části vlny av místě kde krytinu podpírají latě. Doporučené je používat obuv s měkkou podrážkou. V případě poškození povrchové úpravy je třeba toto místo ošetřit opravnou barvou. POSTUP KLADENĺ tabulí: Ke každé zakázce je vypracován kladacký plán, který je k dispozici na vyžádání ve firmě Maslen. Kladeč plány napomáhají k urychlení a zjednodušení celé pokládky. Tabule je důležité klást vždy na okapovou hranu av délkách, které odpovídají kladečského plánu. Při pokládání je možné postupovat zprava nebo zleva. V některých případech je vhodné pokládat krytinu z levé strany. Tabule podsouvat pod již upevněné tabule. Tím dojde k tomu, že nám tabula sedne do zámku a nemůže se posouvat směrem dolů. KOTVENÍ KRYTINY: Krytina se upevňuje o konstrukci pomocí samovrtných šroubů s těsnící podložkou se speciální gumy EPDM o rozměrech 4,8 x 35 mm. Šrouby se musí dotahovat elektrickým šroubovákem s plynulou regulací síly. Šroub je spolehlivě dotažena když EPDM podložka "vyleze" zpod kovové podložky. Průměrná spotřeba šroubů je 6 až 9 ks / m2. Šrouby se umísťují cca 2 cm pod příčný prolis do údolí vlny. Při okrajích střechy se krytina musí kotvit hustší - viz obrázky. Při hřebeni je třeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Na spoje plech - plech se používají samořezné šrouby o rozměrech 4,8 x 20 mm. Při podélném překrytí je vhodné krytinu šroubovat cca 2 cm pod příčným prolisem tašky přes vrchol vlny - opět viz obrázek . ODLIŠNOSTI MONTÁŽE KRYTINY AluGAPA Při montáži hliníkových střešních krytin je nutné dodržovat některé změny oproti montáži ocelové krytiny. 1) Do hliníkové krytiny nelze kotvit žádné střešní doplňky. Jedná se zejména o hřebenáče a sněhové zábrany, které se vždy kotví až do střešních latí farmářskými šrouby 4,8x60mm. Laťování u hřebene třeba vždy aktuální zhustit tak, aby bylo možné hřebenáč do nich zakotvit. V případě nutnosti umístění sněhových zábran, je třeba vylatovať iv místě kotvení sněhových zábran před montáží střešní krytiny. Následně se sněhové zábrany kotví farmářskými šrouby 4,8x60mm. 2) Na spojování plech - plech se nepoužívají šrouby 4,8x20mm ale 4,8x60mm a šroub musí držet i v laťování. 3) Šrouby, které jsou dodávány pro hliníkové střešní krytiny jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. V případě použití jiných spojovacích prvků se životnost střešní krytiny zkracuje. Pro výpočet šroubů na střechu se používá koeficient: 6 ks šroubů 4,8x35mm na 1 m2 a 3,5 ks šroubů 4,8x60mm na 1 m2. Většinou se počty šroubů zaokrouhlují na celé balení. Šrouby 4,8x35mm jsou baleny po 250ks a 4,8x60mm jsou baleny po 100ks. ODVĚTRÁNÍ STŘECHY: Velmi důležité je kvalitní odvětrání střechy jako celku. Na hřebeni se nechá mezera mezi krytinou o šířce cca 11 cm, která se překryje univerzálním větracím pásem. Střešní plášť je pak odvětrávaný přes otvory mezi hřebenáčem a krytinou. Hřebenáče se ke krytině šroubují do každé druhé horní vlny. Po ukotvení střešní krytiny a hřebenáčů se přistupuje k montáži dalších doplňků jako jsou sněhové zábrany, horní závětrné lišty a podobně. DĚLENÍ KRYTINY: Pouze prostřihovací nástavcem na vrtačku, elektrickými, nebo klempířskými nůžkami. Všechny řezy je nutné zatřít ochranným lakem a odstranit kovové piliny, které začnou v budoucnu korodovat. Nikdy nepoužívat nástroje s brusnými kotouči, ty příliš zahřejí povrch v okolí řezu a tím se naruší polyesterová vrstva. Odletující roztavené kousky oceli - jiskry se při dopadu na střešní krytinu zataví do polyesterové vrstvy / až v několik metrové vzdálenosti od řezání (a později po několika měsících až letech) způsobují vznik charakteristických žlutých skvrn s následnou hloubkovou korozí způsobující prorezivění plechu. V případě použití dělících zařízení s termickým efektem, zaniká nárok na uplatnění záručních podmínek u výrobce! V případě montáže je nutné odstraňovat vznikající kovové piliny z povrchu plechu měkkým kartáčkem! SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE: Materiál je třeba skladovat v suchém a větraném skladu bez přímého slunce (možnost zapaření plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmí se skladovat v hraně (na sobě) déle než 30 dnů ode dne výroby, protože vzniká nebezpečí zkondenzování vzdušné vlhkosti a tvorby bílé koroze. V případě skladování materiálu více než 30 dní je třeba přeložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami a podložit na jedné straně tak aby mohl vytéct vzniklý kondenz. Krátkodobě může být materiál skladován i na otevřeném prostranství, avšak palety s krytinou musí být chráněny před přímým slunečním zářením neprůsvitnou plachtou, propouštějící vzduch, s volnými konci. Materiál nesmí zmoknout a musí být chráněn před vniknutím vody do hrany materiálu. V případě vniknutí vody do hrany materiálu je bezpodmínečně nutné jednotlivé panely porozkladať a nechat vysušit.   POZOR !!! Plech skladován na otevřeném prostranství je velmi náchylný na podfouknutí větrem. V případě, že uplyne čas od dodání do montáže více než 30 dní, nebude možné uznat reklamaci týkající se kvality povrchové úpravy.       Hliníkové pásy velmi lehké střešní krytiny ALUGAPA v imitaci střešních tašek o síle středové části hliníku 0,7mm s nejlepší lakoplastovou úpravou 50 HB MAT na obou stranách hliníkového pásu. Délka pásu je upravena výrobcem dle zadání délky krokve, šíře pásu je 1180mm, záruka 60 let, životnost 80 let. CENA je za 1m2.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
375,00 Kč
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 5586
cena bez DPH:309,92 Kč
cena vč. DPH:375,00 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

Lehká hliníková krytina MASLEN ALUGAPA Střešní krytinu MASLEN ALUGAPA dodáváme s nejkvalitnější lakoplastovou úpravou povrchu v imitaci střešní tašky.  Doprava je řešena osobně dle umístění a objemu zakázky, dodání do 8 dnů včetně případného okapového systému, čtyři různá barevná provedení, po zjištění všech rozměrů střechy učiníme nezávazně a zcela zdarma nabídku na kompletní pokrytí vaší střechy včetně potřebných montážních prvků a kladečského plánu.   Lehká střešní krytina MASLEN ALUGAPA s hliníkovým jádrem je vyráběná z velmi kvalitního  0,7 mm silného hliníku s barevnou povrchovou lakoplastovou úpravou (pasivační vrstva, základní barva a vrchní bezbarvý krycí lak) o síle 25 až 50 mikronů ve vrstvách. Materiál je ošetřen celkem 9 vrstvami. Profilem připomíná klasickou křidlicovou střešní krytinu. Délka jednoho modulu (jedna řada tašek) má 350mm, nebo 400mm (dle rozmístění střešních latí), celková šíře pásu je 1180mm, užitečná krycí šíře je 1080mm, plošná hmotnost díky lehkosti hliníku pouze 2,20 kg/m2, délka pásu dle rozměrů střechy (délka pásu se upravuje dle požadavků zákazníka). Výhodou je příjemný vzhled, extrémně nízká hmotnost, barevná přizpůsobivost, rychlá a jednoduchá montáž, dlouhá životnost  s dlouhodobým neměnným vzhledem a v neposlední řadě také velmi příjemná cena ve srovnání s pálenými či betonovými střešními krytinami.   PP Celková šíře modulu je 1180 mm Krycí šíře modulu je 1080 mm Délka podélného profilu je 350 mm nebo 400 mm (dle zákazníka) Výška "schodu" profilu je 20 mm Výška vlny profilu je 32 mm Rozteč jednotlivých vln je 272 mm Poloměry zakřivení profilu jsou 58mm Strojově střižené pásy mají 30mm ukončení z dalšího profilu (viz obrázek) Minimální požadovaná délka pásu je 850 mm, maximální 6000mm, délky stříháme po 50mm P V případě Vašeho zájmu prosím zašlete níže popsané délkové rozměry na Rdoma@seznam.cz a my Vám zcela nezávazně naceníme kompletní materiál na pokrytí Vaší střechy včetně vypracování kladečského plánu a případné dodávky okapového systému, dále dohodneme možný termín dodávky a její případnou přepravu. Aplikace na střechy se sklonem od 2° (falcované krytiny) od 10° (krytina GAPA) a od 12° (krytiny ŠKRIDPLECH, SYMETRA, TOPDACH). Záruka díky šířce základního plechu 0,5mm 2 roky na lakoplastový povlak a na prorezavění plechu, životnost 30 let. Samozřejmostí je dodávka kompletního spojovacího a doplňkového materiálu (hřebenáče, šrouby, vruty, boční oplechování) a také okapového systému (okapy, svody, kotlíky), vše za velmi nízké ceny a nabídky dopravy po ČR. MONTÁŽ: Než začneme s laťováním a samotnou pokládkou krytiny je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor sloužit v budoucnosti a podle toho zvolit správné řešení. Pokud bude podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré používat kvalitní difúzní fólie, které jsou kontaktní a zcela otevřené, tzn. umožňují prostup vodních par. V případě budoucí změny prostoru na obydlené podkroví, je to s použitím takové zvolené fólie bez větších problémů. V případě obývaného podkroví je použití této fólie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat. Prostor mezi difúzní fólii a krytinou je vždy nutné dostatečně provětrat a to jak v případě pokud fólie leží na bednění nebo přímo na tepelné izolaci. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě (obr. A, B) jejichž prostřednictvím vznikne provětraná mezera mezi okapovou hranou a hřebenem. Takové vzniklé nasávací otvory opatříme ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který slouží k zabránění vniknutí hmyzu, ptactva, listí apod. do podstřešního prostoru. Větrací mřížku lze nahradit těsnícím pásem, který je vhodnější při střeše s nižším sklonem nebo se jedná o návětrnou stranu (určí projektant nebo statik). Obr. A Skladba střešního pláště s bedněním Obr. B Skladba střešního pláště bez bednění Popis: 1 - plechová krytina (Škridplech, Gapa); 2 - šroub s těsnící podložkou; 3 - závětrná lišta (pod krytinu nebo na krytinu), 4 - lata; 5 - větrací mezera; 6 - difúzní fólie; 7 - kontralať; 8 - krokev; 9 - štítová deska; 10 - izolace; 11 - těsnění LAŤOVÁNÍ: A=250mm, B=350mm Pro použití plechové střešní krytiny škridplech a gapa je nutné dodržet minimální sklon střechy 12 °. Laťování je důležitou přípravnou prací před položením krytiny. Správné a přesné laťování zjednoduší a zrychlí následnou montáž krytiny. Před začátkem montáže se doporučuje zkontrolovat krov nejen z hlediska rozměrů ale iz hlediska nerovností konstrukce, které by mohly negativně ovlivnit samotnou montáž. Rozteč laťování je 350 mm (měřeno od horní po horní hranu latí - viz písmeno B v obrázku), poslední lať při hřebeni se zpravidla umisťuje cca 30 - 50 mm od vrcholu krovu. První, tedy okapní lať se instaluje na kant, tedy na výšku a další následující lať (opět měřeno od horní hrany okapní latě po horní hranu následující), tedy první na "ležato" je umístěna s roztečí 250mm (viz písmeno A v obrázku). Každá následující již souměrně 350mm od horní hrany k horní hraně. Hmotnost krytiny je cca 5 kg / m2, proto není nutné žádné zesílení krovu a laťování. Z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti v jarních a v podzimních měsících doporučujeme použití pojistné hydroizolace - podstřešní fólie. Při zatepleném krovu je použití této fólie nezbytné. Pojistnou hydroizolaci je nutné vytáhnout na okapové lemování. Na fólii přibíjíme kontra latě podél krokví a až na ně samotné laťování. Upozorňujeme, že nejdříve je třeba mít namontovány na krokvích žlabové háky do požadovaného spádu (v případě, že se nebudou montovat na čelovou desku) a střešní okna podle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem. MANIPULACE s tabulí: Při montáži nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabule. Snažte se s tabulemi manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutné to provádět opatrně, protože může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí vzniká zejména při tabulích o rozměru větším než 4m. Pro jednodušší manipulaci doporučujeme používat tabule menších délek, zvláště v případě, že na stavbě není dostatek prostoru. DOPORUČENÍ: Při použití žebříků při montáži, je vhodné v místě dotyku s krytinou obalit molitanem nebo textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině je možné chodit, je vhodné našlapovat v spodní části vlny av místě kde krytinu podpírají latě. Doporučené je používat obuv s měkkou podrážkou. V případě poškození povrchové úpravy je třeba toto místo ošetřit opravnou barvou. POSTUP KLADENĺ tabulí: Ke každé zakázce je vypracován kladacký plán, který je k dispozici na vyžádání ve firmě Maslen. Kladeč plány napomáhají k urychlení a zjednodušení celé pokládky. Tabule je důležité klást vždy na okapovou hranu av délkách, které odpovídají kladečského plánu. Při pokládání je možné postupovat zprava nebo zleva. V některých případech je vhodné pokládat krytinu z levé strany. Tabule podsouvat pod již upevněné tabule. Tím dojde k tomu, že nám tabula sedne do zámku a nemůže se posouvat směrem dolů. KOTVENÍ KRYTINY: Krytina se upevňuje o konstrukci pomocí samovrtných šroubů s těsnící podložkou se speciální gumy EPDM o rozměrech 4,8 x 35 mm. Šrouby se musí dotahovat elektrickým šroubovákem s plynulou regulací síly. Šroub je spolehlivě dotažena když EPDM podložka "vyleze" zpod kovové podložky. Průměrná spotřeba šroubů je 6 až 9 ks / m2. Šrouby se umísťují cca 2 cm pod příčný prolis do údolí vlny. Při okrajích střechy se krytina musí kotvit hustší - viz obrázky. Při hřebeni je třeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Na spoje plech - plech se používají samořezné šrouby o rozměrech 4,8 x 20 mm. Při podélném překrytí je vhodné krytinu šroubovat cca 2 cm pod příčným prolisem tašky přes vrchol vlny - opět viz obrázek . ODLIŠNOSTI MONTÁŽE KRYTINY AluGAPA Při montáži hliníkových střešních krytin je nutné dodržovat některé změny oproti montáži ocelové krytiny. 1) Do hliníkové krytiny nelze kotvit žádné střešní doplňky. Jedná se zejména o hřebenáče a sněhové zábrany, které se vždy kotví až do střešních latí farmářskými šrouby 4,8x60mm. Laťování u hřebene třeba vždy aktuální zhustit tak, aby bylo možné hřebenáč do nich zakotvit. V případě nutnosti umístění sněhových zábran, je třeba vylatovať iv místě kotvení sněhových zábran před montáží střešní krytiny. Následně se sněhové zábrany kotví farmářskými šrouby 4,8x60mm. 2) Na spojování plech - plech se nepoužívají šrouby 4,8x20mm ale 4,8x60mm a šroub musí držet i v laťování. 3) Šrouby, které jsou dodávány pro hliníkové střešní krytiny jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. V případě použití jiných spojovacích prvků se životnost střešní krytiny zkracuje. Pro výpočet šroubů na střechu se používá koeficient: 6 ks šroubů 4,8x35mm na 1 m2 a 3,5 ks šroubů 4,8x60mm na 1 m2. Většinou se počty šroubů zaokrouhlují na celé balení. Šrouby 4,8x35mm jsou baleny po 250ks a 4,8x60mm jsou baleny po 100ks. ODVĚTRÁNÍ STŘECHY: Velmi důležité je kvalitní odvětrání střechy jako celku. Na hřebeni se nechá mezera mezi krytinou o šířce cca 11 cm, která se překryje univerzálním větracím pásem. Střešní plášť je pak odvětrávaný přes otvory mezi hřebenáčem a krytinou. Hřebenáče se ke krytině šroubují do každé druhé horní vlny. Po ukotvení střešní krytiny a hřebenáčů se přistupuje k montáži dalších doplňků jako jsou sněhové zábrany, horní závětrné lišty a podobně. DĚLENÍ KRYTINY: Pouze prostřihovací nástavcem na vrtačku, elektrickými, nebo klempířskými nůžkami. Všechny řezy je nutné zatřít ochranným lakem a odstranit kovové piliny, které začnou v budoucnu korodovat. Nikdy nepoužívat nástroje s brusnými kotouči, ty příliš zahřejí povrch v okolí řezu a tím se naruší polyesterová vrstva. Odletující roztavené kousky oceli - jiskry se při dopadu na střešní krytinu zataví do polyesterové vrstvy / až v několik metrové vzdálenosti od řezání (a později po několika měsících až letech) způsobují vznik charakteristických žlutých skvrn s následnou hloubkovou korozí způsobující prorezivění plechu. V případě použití dělících zařízení s termickým efektem, zaniká nárok na uplatnění záručních podmínek u výrobce! V případě montáže je nutné odstraňovat vznikající kovové piliny z povrchu plechu měkkým kartáčkem! SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE: Materiál je třeba skladovat v suchém a větraném skladu bez přímého slunce (možnost zapaření plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmí se skladovat v hraně (na sobě) déle než 30 dnů ode dne výroby, protože vzniká nebezpečí zkondenzování vzdušné vlhkosti a tvorby bílé koroze. V případě skladování materiálu více než 30 dní je třeba přeložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami a podložit na jedné straně tak aby mohl vytéct vzniklý kondenz. Krátkodobě může být materiál skladován i na otevřeném prostranství, avšak palety s krytinou musí být chráněny před přímým slunečním zářením neprůsvitnou plachtou, propouštějící vzduch, s volnými konci. Materiál nesmí zmoknout a musí být chráněn před vniknutím vody do hrany materiálu. V případě vniknutí vody do hrany materiálu je bezpodmínečně nutné jednotlivé panely porozkladať a nechat vysušit.   POZOR !!! Plech skladován na otevřeném prostranství je velmi náchylný na podfouknutí větrem. V případě, že uplyne čas od dodání do montáže více než 30 dní, nebude možné uznat reklamaci týkající se kvality povrchové úpravy.       Hliníkové pásy velmi lehké střešní krytiny ALUGAPA v imitaci střešních tašek o síle středové části hliníku 0,7mm s nejlepší lakoplastovou úpravou 50 HB MAT na obou stranách hliníkového pásu. Délka pásu je upravena výrobcem dle zadání délky krokve, šíře pásu je 1180mm, záruka 60 let, životnost 80 let. CENA je za 1m2.

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím