Obsahem e-shopu je nejvíce poptávané zboží v oblasti střešní problematiky, jako jsou střešní okna a jejich doplňkystřešní krytiny včetně širokého spektra pojistných hydroizolačních membránpůdní a mlynářské schodysvětlovodyvětrací turbínyvýlezy na střechu a sortiment drobných střešních doplňků, zejména prostupové prvky, pochůzné lávky, lemování střech a komínů, okapový a svodový systém.

Chápeme, že obdobných nabídek a e-shopů je velmi mnoho, proto pro všechny naše zákazníky nabízíme nejen zajímavé ceny, ale také zaslání vybraného zboží po celém území ČR a v neposlední řadě i montáž objednaných prvků a kompletní poradenský servis.

Zdarma zasíláme vybrané druhy zboží, které je s ohledem na svoji velikost přepravitelné pro běžné přepravní služby (nelze zdarma dopravit deskové ocelové krytinyžlabyrýnyplechy a jiné neskladné prvky střech). Neskladný materiál přepravíme vlastními vozidly za předem dohodnutých podmínek. Nabízíme taktéž instalaci jiného zboží a střešních prvků, které nejsou v sortimentu našeho E-shopu.

Nezávazná nabídka na montáž

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v tomto oddělení bychom Vám chtěli popsat, jak probíhá zakázka od nezávazné cenové nabídky až po samotné předání díla. Nejprve konkrétněji přiblížíme konkrétní druhy námi nabízených činností "na klíč" a následně krátce nastíníme postup od zadání poptávky k jejímu konečnému předání. Nabízené práce vykonávají pouze předem zaškolení a profesně zdatní tesařipokrývači klempíři. Jedině tak lze dodržet kvalitu, dlouhodobou stálost a tedy i záruku provedených prací.

Vzhledem k sortimentu, který dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, nabízíme i montáž veškerého zde nabízeného materiálu včetně dalších případných souvisejících, ale i vzdálenějších činností, tedy:

  • Montáže střech všech druhů a velikostí od instalace krovů po položení jakékoliv krytiny
  • Montáže střešníchvýlezových oken a světlovodů
  • Montáže půdních schodů a půdních prostupů
  • Veškeré klempířské práce včetně instalace okapových systémů
  • Montáže větracích turbín a komínových hlavic
  • Vytvoření střešních prostupů, střešních vikýřů a opravy střech všeho druhu
  • Zednické a sádrokartonářské práce (vyzdění štítů, opravy komínů, opravy věnců, instalace okenního ostění apod...)
  • Sejmutí původní krytiny všech velikostí a druhů včetně likvidace odpadu
  • Demontáž střešních a výlezových oken včetně jejich likvidace
  • Bourací práce a likvidace sutí

    ZCELA NEZÁVAZNĚ A INFORMATIVNĚ prosím o nacenění:                                         poznámka:

[formular]

Není nutné tedy ihned objednávat zboží a vyplňovat jednotlivé položky krok po kroku, stačí nám zaslat e-mail, poslat SMS, nebo zavolat na dole uvedené telefonní číslo (reagujeme kdykoliv i na prozvonění) a veškeré dotazy vyřešíme okamžitě, následně Vám pak učiníme zcela nezávaznou nabídku a zašleme ji k posouzení.

Po vzájemné dohodě lze provést i jiné druhy práce, než zde uvedené. Vše ponecháváme na dalším jednání s upozorněním, že na speciální druhy krytin (např. hydroizolační tepelně lepené povrchy, zelené střechy, ploché střechy, falcované střechy) je nutné nejen specializované vybavení, ale i profesionální přístup zkušených odborníků. Proto tyto specifické druhy montáží nečiníme za každou cenu, ale předáváme je odborníkům, aby byla stoprocentně zajištěna funkčnost a vzhled předaného díla.

Průběh zakázky

Nejprve je dobré vypsat si veškeré činnosti, které budete požadovat. Je pro nás velmi důležité, abychom si přesně vymezili druhy prací, které jsou již hotovy a které mají být teprve učiněny: např. zda poptáváte pouze položení krytiny na již dopředu připravené laťování, nebo zda požadujete cenovou nabídku na zhotovení kompletní střechy včetně demontáže původní krytiny a stavebního řeziva, následného instalování nových krovů s konečnou pokládkou latí a krytiny. Není pro nás nutné dodání námi nabízeného sortimentu, kompletní materiál (nebo konkrétní součásti střechy) můžete v případě dohody dodat svůj.

Po prvním kroku, kdy máte upřesněn charakter požadované práce, je nutné upřesnit rozsah prací. Tedy alespoň přibližné zaměření střechy, změření velikosti a počtu střešních okenpůdních schodů, apod....I tyto práce nabízíme v rámci nezávazné cenové nabídky, lze tedy dohodnout (telefonicky, e-mailem, nebo pomocí tohoto poptávkového formuláře) osobní setkání v místě pozdější montáže a zjištění potřebných dat naším technikem.

Následuje zcela nezávazná a volná cenová nabídka, kterou Vám vhodným způsobem doručíme (osobně, písemně, elektronicky) a čekáme na Vaše rozhodnutí. V této době se řeší případné další požadavky a úpravy tak, aby vše vedlo ke konkrétní a konečné nabídce na zhotovení zakázky. Mimo doplnění a např. barevné specifikace materiálu se řeší i forma zálohové a konečné platby, záruční podmínky jak na zboží, tak i na provedené práce a doba provedení montáže. Náhradou cenové nabídky, pokud to klient vyžaduje, může být Smlouva o provedení díla, kde jsou všechny výše uvedené projednané body písemně zaneseny a odsouhlaseny podpisy obou stran.

Jakmile je upravená a konzultovaná nabídka kompletní a Vámi v celé šíři odsouhlasena, je dle možností výrobce na základě charakteru objednaného zboží stanoven nejbližší možný termín montáže, který je také v neposlední řadě závislý na ročním období a charakteru počasí.

Po odsouhlasení termínu a připsání případné zálohové platby nastává objednávka zboží a čekací doba na jeho dodání. Při dodání zboží zákazníkem tato doba odpadá a rovnou přistupujeme k dohodě termínu montáže.

Následuje montáž (případná demontáž) jednotlivých komponentů, či celé střechy, po níž nastává předání a převzetí díla, případné doplacení zálohových plateb, nebo bezhotovostní zaslání prostředků. Předání díla probíhá výhradně osobně za účasti obou stran, shlédnutím a zhodnocením celého rozsahu prací a závěrečném odsouhlasení kvality a množství. Vyjímečně může být osobní předání nahrazeno např. fotodokumentací, k této variantě však přistupujeme pouze při závažných důvodech (např. při zdravotních indispozicích klienta).

 

Montáž na klíč

Prodlužovací díly krku P 12-50

LOMANCO ventilační turbíny Odvětrání střešních plášťů a ventilační turbína LOMANCO Každá střecha vyžaduje kvalitní vzdušný oplach. Vlhký vzduch vzniklý nepříznivými povětrnostními podmínkami se nesmí ve střešním systému usadit a zkondenzovat. Ventilační turbíny Lomanco zajistí aktivní, průběžné a trvalé odvětrání. Ventilační turbíny Lomanco se buď používají preventivně, nebo až v případě problémů, kdy již ale může být pozdě. Především plechové střechy trpí na kondenzaci. A právě ventilační turbíny Lomanco pak mohou být jejich řešením. Odvětrání šachet panelových domů pomocí ventilační turbíny LOMANCO Každý panelový dům musí mít vyřešený systém odvětrání koupelen, toalet a kuchyní. Odvětrání může být řešeno prostřednictvím ventilační šachty, kde jsou na vyústění umístěny ventilační turbíny Lomanco. Ventilační turbíny Lomanco nahrazují eletrický ventilátor, který je hlučný a často dokonce nefunkční. V systému odvětrání doporučujeme kombinovat ventilační turbíny Lomanco a malé axiální ventilátory. K regulaci odvětrání pomocí ventilační turbíny je vhodné použít regulační mřížky na výstupech v bytě. Pro účely odvětrání šachet panelových domů je vhodné pouze použití největší a nejvýkonnější ventilační turbíny Lomanco typ Lomanco BIB 14, případně ventialční hlavice Lomanco typ Lomanco TIB 14!!! Ventilační turbíny a ventilační hlavice jiných typů nedosahují potřebných parametrů a nesplní požadavky na odvětrání! Odvětrávání interiérů staveb pomocí ventilační turbíny LOMANCO Ventilační turbíny Lomanco kvalitně odvětrají půdní, skladovací, výrobní, sklepní a další prostory. K regulaci odtahu ventilační turbíny lze použít regulační klapku ovládanou ručně, nebo elektromotorem.   Ventilační turbíny LOMANCO na panelových domech Ventilační turbíny Lomanco slouží k odvětrání ventilačních šachet (stupaček), které kompletně odvětrávají koupelny, WC, digestoře aj. v panelových a jiných domech. Ventilační turbíny Lomanco mohou nahradit stávající elektrické ventilátory - vysoké úspory zabezpečí nízké pořizovací náklady a nulové provozní náklady (odpadá elektroinstalace, poruchy a opravy, revize ap.). Výměna elektrického ventilátoru na střeše panelového domu za ventilační turbíny Lomanco zabezpečí skutečný tah ve stupačce a znemožní prolínání pachů v jednotlivých bytech napojených na stupačky. Pořizovací náklady na ventilační turbíny Lomanco jsou přibližně do roka umořeny úsporami provozních nákladů stávajících zařízení. Proč nepoužívat centrální elektrický ventilátor, ale ventilační turbíny LOMANCO Stávající systém, který v panelové zástavbě převládá, používá k odvětrání šachet panelových domů - odvětrání WC, koupelna, kuchyň - centrální elektrický ventilátor. Centrální elektrický ventilátor je ovládaný z jednotlivých bytů, kde při spuštění v jednom bytě uvedeme do provozu nucené odvětrání ve všech bytech, které jsou napojené na jednu stupačku. Spuštěním centrálního ventilátoru se začne stupačkou šířit hluk a rezonance až do nejnižších pater. Další nevýhodou je doba spuštění. Ventilátor může být spuštěn v kteroukoliv denní a (to je obzvlášť nepříjemné) noční hodinu. Někdy také dochází k zablokování spínače ovládání centrálního ventilátoru na delší dobu, než je nastaven časový interval. Další z řady nevýhod je poruchovost a nutná pravidelná údržba centrálních elektrických ventilátorů. Náklady při použití samotného elektrického ventilátoru v bytě - WC, koupelna Provozní náklady: noc 00:00 - 04:00 12 % obyvatel den 04:00- 19:00 40 % obyvatel kolem 20:00 100 % obyvatel večer 20:00 - 24:00 25 % obyvatel V přepočtu vychází denní průměr využití přibližně 8,5 hodiny. Při použití větrací jednotky DVJ-C-355-7 s objemovým průtokem 1 600m3/hod, celkovým tlakem 40 Pa a příkonem ventilátoru 180W, kdy roční doba ventilátoru byla odhadnuta na cca 3 100 hodin - roční spotřeba energie 550 kWh při ceně 3,45 Kč/kWh=1879,50  Kč na jednu větrací šachtu - 4 šachty v domě = 7 590,00 Kč za elektrickou energii. Náhrada stávajícího odvětrání za odvětrání s pomocí ventilační turbíny LOMANCO Ventilační turbíny Lomanco pracují bez motorického pohonu a plně využívají přírodní energii, energii proudícího vzduchu. Při odvětrání šachet panelových domů využívají ventilační turbíny Lomanco přirozeného proudění vzduchu, kdy teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota v interiéru a současně přirozeného tahu v šachtě způsobeného rozdílem měrných hmotností vzduchu a výškou šachty. Ventilační turbíny Lomanco zajistí plynulý odtah šachet, zamezuje zpětný tah a tím prolínání pachů z jednotlivých bytů. Náhrada stávajícího systému odvětrání za systém s pužitím ventilační turbíny Lomanco není zásadní změnou systému, neboť stávající systém předpokládá trojí způsob provozu: s nuceným pohybem vzduchu pomocí centrálního ventilátoru samotížný bez nuceného pohybu vzduchu - využívá rozdíl vnitřního a venkovního vzduchu a vanoucího větru. Z toho vyplývá, že ventilační turbíny Lomanco svými schopnostmi rotace zvyšují množství odsávaného vzduchu při samotížném pohybu vzduchu v šachtě. komínový systém umožňuje současné použití ventilační turbíny Lomanco na odvětrání ventilační šachty a na odvětrání jednotlivých místností bytů se použije individuální ventilátor (axiální). Tato kombinace s použitím ventilační turbíny Lomanco zajistí nejluxusnější odvětrání dle požadavků uživatelů a přitom není žádný hluk, žádné otřesy a žádné přetahování pach z bytu do bytu. Nejsou-li použity malé ventilátory, je nutno k regulaci odtahu použít uzavíratelnou mřížku na výstupech šachty v bytech. Provozní náklady se systémem ventilační turbíny Lomanco: bezúdržbový provoz ventilační turbíny Lomanco bez potřeby elektrické energie, resp. 90% snížení nákladů při použití individuálních ventilátorů. Technické provedení ventilační turbíny LOMANCO Typy základen ventilační turbíny LOMANCO: standardní základna určená pro rovné střechy např. šindel, rovný plech, atd. Tento typ základny je běžně dodávaný jako součást balení u ventilační turbíny LOMANCO BIB (bezbarvá, černá, hnědá odpovídající barvě trubíny). K ventilační hlavici IB 8 lze přiobjednat jako VP8 (bezbarvá) v hliníkovém provedení se stavitelným krkem. V provedení nebarveného pozinkovaného plechu bez stavitelného krku pro prodloužení, rozdvojky a ventilační hlavice TIB, ventilační hlavice IB8. Tento typ není součástí žádného typu ventilačních turbín ani příslušenství. univerzální základna určená pro profilovanou krytinu. Základna je dodávána ve světle hnědé-cihlové, tmavě hnědé nebo černé barvě. Je určena pouze pro ventilační turbíny LOMANCO BIB. Tetnto typ základny není součástí žadného balení ventilačních turbín. KRK je stavitelný dle sklonu střechy: typ ventilační turbíny Lomanco GT12, ventilační hlavice IB8+VP8 - sklon střechy: 0° - 27° typ ventilační turbíny Lomanco BIB - skon střechy: 0° - 45° MODELOVÉ ŘADY ventilačních turbín a hlavic LOMANCO:     BIB                                TIB                              GT12                                    IB8 + VP8                                                         označení ventilační hlavice Lomanco TIB a ventilační hlavice Lomanco IB8 označuje pouze samostatnou rotační hlavici označení ventilační turbíny Lomanco BIB (12, 14) označuje kompletní výrobek (hlavice, stavitelný krk a základna pro neprofilované krytiny). Číslo následují cí za "BIB" potom označuje průměr krku dané turbíny v palcích. označení Lomanco VP8 označuje stavitelný krk a čtvercovou základnu určenou k samostatné ventilační hlavici Lomanco IB8 komplet ventilační turbíny= hlavice + stavitelný krk + základna Barevné provedení ventilační turbíny a hlavice LOMANCO: základní bezbarvé (eloxovaný hliník popř. pozink u GT 12) hliník                     hnědá                    cihlově červená     černá                      bílá Výpočet odvětrání interiérů pomocí turbíny LOMANCO (m3/h):        Měřením v reálných podmínkách bylo zjištěno, že při běžné rychlosti větru (13km/h) vymění turbína BIB 12 nebo TIB 12 až 930 m3 vzduchu za 1 hodinu, vyšší třída BIB 14 nebo TIB 14 dokonce 1200 m3 vzduchu za 1 hodinu. Tabulka pro výpočet odvětrání střešních plášťů pomocí ventilační turbíny LOMANCO (počet kusů) ​Na dostatečné odvětrání pláště střešní plochy do 140m2  jsou třeba 2 ks turbín BIB 12 nebo BIB 14, na plochy do 185 m2 je již třeba 3 ks turbín BIB 12 nebo 2 ks BIB 14, na plochy do 270m2 jsou třeba 4ks turbín BIB 12 nebo 3ks turbín BIB 14.  Uvedené výkonové parametry pro ventilační turbíny Lomanco byly získány měřením v nejmodernějším aerodynamickém tunelu firmy LOMANCO za podmínek simulujících skutečné použití. Zkoušky byly provedeny dle nejnovějších vědeckých poznatků. Metodiku prověřovala nezávislá engineeringová společnost Ryan Engineering (Arkansas). Lomanco si trvale hlídá svoji výkonnost a průběžně je porovnává s konkurencí. Právě proto si drží ve světě svoji silnou pozici. Ventilační hlavice Lomanco TIB14 (356 mm) má následující odsávané množství vzduchu v potrubním systému dle VVUU Radvanice: Při rychlosti větru 3,1 m/s má 372 m3/hod. Při rychlosti větru 6,1 m/s má 733,5 m3/hod . Při rychlosti větru 10,2 m/s má 1156,3 m3/hod. - Nejvyšší výkon ze všech ventilačních turbín - LOMANCO!!! Pstat.max= 54 Pa (plně uzavřené sací potrubí) Ventilační turbíny Lomanco jsou bezkonkurenční z hlediska v praxi ověřené životnosti (vývoj od roku 1946) a jsou současně silně odolné v destrukčním testu věrně simulujícím poryvy větru na střeše v porovnání s turbínami na světovém trhu. Pro extrémní případy, kde je předpoklad silného zatížení silným či nárazovým větrem, lze požít speciální zpevněná ventilační turbína Lomanco BEB14, které je odolná síle větru až do 240 km/hod. Běžné ventilační turbíny Lomanco BIB14 jsou certifikovány na rychlost větru 195 km/hod. Výrobce v průběhu času testoval různé materiály turbín a jako nejvýhodnější z hlediska výkonu i životnosti doporučuje LOMANCO hlavice hliníkové (eloxovaný námořní hliník se zvýšenou odolností) a jako ekonomičtější variantu pozinkované provedení (ventilační turbína Lomanco GT 12) s předpokládanou nižší životností! Ostatní materiály výrobce nepoužívá a nedoporučuje! Prostupové manžety pro ventilační hlavice LOMANCO a ventilační turbíny LOMANCO Prostupové manžety jsou určeny pro montáž ventilační turbíny LOMANCO do plechových tvarovaných krytin. Manžety zajistí vodotěsnost na mnoho let a to i do velmi komplikovaných střešních plášťů.   Regulační klapky Regulační klapky slouží k regulování množství odsávaného vzduchu přímo pod ventilačními turbínami LOMANCO. Jedná se o nepřímou regulaci turbíny, omezí se odvod vzduchu. Elektromechanické klapky mají pouze polohu otevřeno a zavřeno. Elektromechanické klapky nesjou dodávany s propojovací kabeláží a vypínači. Rozdvojky pro ventilační hlavice LOMANCO TIB14 Rozdvojky jsou urečeny pro případy, kdy je nutné na vyústění vzduchotechniky usadit dvě ventilační turbíny LOMANCO na jeden vývod. Tento případ se nejčastěji vyskytuje tam, kde jsou v jedné sběrné komoře umístěny dvě ventialční šachty nebo tam, kde je nutné zvýšit celkový výkon průběžného odvětrání. Pro usazení rozdvojky do střešního pláště se může použít základna pro prodlužovací potrubí Lomanco (viz výše). Lomanco ENERGO - automatické odvětrání střech Nový odvětrávací systém Lomanco ENERGO a Lomanco ENERGO EKO si ponechává původní funkci systému Lomanco, tj. odvětrávání střech, střešní plášťů, půdních prostor a interiérů, přičemž nově dokáže garantovat minimální výkon, který je požadovaný uživatelem. Systém odvětrání nyní již není závislý pouze na jednom zdroji, větrnné energii, ale může být poháněn i elektrickou energií. Ventilační turbína LOMANCO BIB14, turbína nejvyššího výkonu doplněná o pomocný ventilátor s převodovkou, který dokáže pomáhat s rotací turbíny v době nepříznivých povětrnostních podmínek. Pomocný motor má ochranu proti přetížení a pozvolný náběh, tudíž nedochází k jeho poškození častým spínáním.  V případě nedostatku větrné energie pro pohon turbíny řídící jednotka systému Lomanco ENERGO nebo Lomanco ENERGO EKO vyhodnotí pokles síly větrnné energie a pro pohon turbíny zvolí eletrický motor. Systém bude v tomto případě pohánět: Lomanco ENERGO v tomto přípdě bude pohánět elektrická energie ze sítě. Lomanco ENERGO EKO může v tomto případě dokonce pracovat jako tzv. ostrovní systém, tedy nezávisle na vnějším dodavateli elektrické energie (ze sítě). Systém Lomanco ENERGO EKO je totiž spojený se záložní bateriií, kterou napájí fotovoltaický panel.  V případě bezvětří bude motor prostřednictvím baterie pohánět fotovoltaický panel. Naopak, v případě dostatečné síly větrné energiie bude fotovoltaický panel baterii dobíjet.    Pohonné ústrojí systému Lomanco ENERGO a Lomanco ENERGO EKO je osazeno jednosměrným ložiskem (volnoběžnou spojkou), které zabezpečí, aby se v případě silného větru motor a převodovka nijak nepoškodila. Systém Lomanco ENERGO (větrnná energie/el. energie ze sítě) / Systém Lomanco ENERGO EKO (větrnná energie/el. energie z FV panelu) Řez turbínou systému Lomanco ENERGO: Pohonné ústrojí turbín BIB 14 Lomanco ENERGO je osazeno jednosměrným ložiskem (volnoběžnou spojkou), které zabezpečí, aby se v případě silného větru motor a převodovka nijak nepoškodila. Aby systém zůstal nezávislý, k napájení 15W motoru se používá fotovoltaický panel nové generace, který zajistí kvalitní dobíjení rezervní baterie a následně celého systému. FV panel je velmi kompaktních rozměrů, tudíž nebude na střeše nebo na jákemkoliv jiném místě překážet. Baterie použitá v systém Lomanco ENERGO má vysokou kapacitu a výdrž. Další výhodou je extrémní odolnost proti teplotním výkyvům.   Systém je velice variabilní, lze jej sestavit přesně tak, aby splňoval vaše představy. Pokud si budete přát regulaci výkonu, lze pomocí variabilní převodovky zaručit přesné minimální otáčky systému, pod které nesmí rotace turbíny klesnout. Přejete li si odvětrávat v závislosti na teplotě, instalujte teplotní čidlo, které pohlídá, aby se v prostoru pohybovala teplota přesně tak, jak vyžadujete. Přejete li si odvětrávat v závislosti na vlhkosti, instalujte vlhkostní čidlo, které vám zajistí vlhkost odvětrávaného prostoru přesně tak, jak požadujete. Přejete si hlídat minimální výkon turbíny? Pak instalujte čidlo otáček, které bude garantovat přesně nastavený minimální výkon hlavice a to i tehdy pokud nebudou vhodné povětrnostní podmínky. Přejete si, aby šlo systém instalovat kdekoliv, aniž by byl vázaný na přípojce k elektrické síti? Pak použijte fotovoltaický panel, který Vám přinese nezávislost. K turbíně nebude muset být veden elektrický kabel, tudíž budete moci instalovat turbínu kdekoliv, i tam, kde není elektrická přípojka. Přejete si odvětrávat bez nákladů. Pak použijte nový systém LOMANCO Energo. Budete odvětrávat s garantovaným výkonem, přičemž nebudete platit za elektrickou energii.  Řízené odvětrání s ventilačními turbínami LOMANCO a motory Hybridní větrací hlavice HVL pomocný motor roztáčející přímo hlavici Lomanco BEB 14 osazeny kvalitními německými motory na 12 V spotřeba elektrické energie při sepnutí je pouze 13 W výhodou oproti klasické hlavici je její neustálá účinnost (není závislá na povětrnostních podmínkách) možnost čidla hlídající rotaci hlavice, v případě nehybnosti sepne pomocný motor a roztočí hlavici možnost připojení čidel (vlkostní, CO2, PIR) Přídavné ventilátory EVL systém  kombinující elektrický ventilátor a hlavicí Lomanco BEB 14 ventilátory o vysokém výkonu označenými jako ventilátory pod Lomanco EVL 1400 a EVL 3410 dodávány již v sadě s instalační krabicí a hlavicí Lomanco BEB 14 osazeny kvalitními německými ventilátory na 230 V spotřeba elektrické energie již od 10 W a objemový průtok až 3410 m3/hod možnost připojení čidel (vlkostní, CO2, PIR) nebo časovače tento systém se z oblobou používá  na bytových domech​​ Objednání Veškeré zboží ze sortimentu ventilační turbíny Lomanco je bežně skladem. Dostupnost příslušenství pro ventilační turbíny Lomanco si prosím ověřte telefonicky. Objednané zboží je běžně dodáváno na cílovou adresu do tří pracovních dnů (výjimky jsou uvedené v aktuálním ceníku) od doručení závazné objednávky. Doprava zboží až do rukou zákazníka je v rámci ČR. Zboží lze objednat přímo na těchto stránkách prostřednictvím E-shopu, elektronickou poštou na adrese objednavky@strechyokna.eu, prostřednictvím telefonu na čísle: 420 775 522 255. Na zboží ze sortimentu ventilační turbíny Lomanco se vztahuje patnáctiletá záruka. Na zboží ze sortimentu příslušenství pro ventilační turbíny Lomanco se vztahuje dvouletá záruka. Turbíny a hlavice LOMANCO prodlužovací díl o délce 500mm k BIB 12 nebo TIB 12 pro odvětrání střechy a prostor v domech a skladech.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
821,59 Kč
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 5511
výrobce:LOMANCO
cena bez DPH:679,00 Kč
cena vč. DPH:821,59 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

LOMANCO ventilační turbíny Odvětrání střešních plášťů a ventilační turbína LOMANCO Každá střecha vyžaduje kvalitní vzdušný oplach. Vlhký vzduch vzniklý nepříznivými povětrnostními podmínkami se nesmí ve střešním systému usadit a zkondenzovat. Ventilační turbíny Lomanco zajistí aktivní, průběžné a trvalé odvětrání. Ventilační turbíny Lomanco se buď používají preventivně, nebo až v případě problémů, kdy již ale může být pozdě. Především plechové střechy trpí na kondenzaci. A právě ventilační turbíny Lomanco pak mohou být jejich řešením. Odvětrání šachet panelových domů pomocí ventilační turbíny LOMANCO Každý panelový dům musí mít vyřešený systém odvětrání koupelen, toalet a kuchyní. Odvětrání může být řešeno prostřednictvím ventilační šachty, kde jsou na vyústění umístěny ventilační turbíny Lomanco. Ventilační turbíny Lomanco nahrazují eletrický ventilátor, který je hlučný a často dokonce nefunkční. V systému odvětrání doporučujeme kombinovat ventilační turbíny Lomanco a malé axiální ventilátory. K regulaci odvětrání pomocí ventilační turbíny je vhodné použít regulační mřížky na výstupech v bytě. Pro účely odvětrání šachet panelových domů je vhodné pouze použití největší a nejvýkonnější ventilační turbíny Lomanco typ Lomanco BIB 14, případně ventialční hlavice Lomanco typ Lomanco TIB 14!!! Ventilační turbíny a ventilační hlavice jiných typů nedosahují potřebných parametrů a nesplní požadavky na odvětrání! Odvětrávání interiérů staveb pomocí ventilační turbíny LOMANCO Ventilační turbíny Lomanco kvalitně odvětrají půdní, skladovací, výrobní, sklepní a další prostory. K regulaci odtahu ventilační turbíny lze použít regulační klapku ovládanou ručně, nebo elektromotorem.   Ventilační turbíny LOMANCO na panelových domech Ventilační turbíny Lomanco slouží k odvětrání ventilačních šachet (stupaček), které kompletně odvětrávají koupelny, WC, digestoře aj. v panelových a jiných domech. Ventilační turbíny Lomanco mohou nahradit stávající elektrické ventilátory - vysoké úspory zabezpečí nízké pořizovací náklady a nulové provozní náklady (odpadá elektroinstalace, poruchy a opravy, revize ap.). Výměna elektrického ventilátoru na střeše panelového domu za ventilační turbíny Lomanco zabezpečí skutečný tah ve stupačce a znemožní prolínání pachů v jednotlivých bytech napojených na stupačky. Pořizovací náklady na ventilační turbíny Lomanco jsou přibližně do roka umořeny úsporami provozních nákladů stávajících zařízení. Proč nepoužívat centrální elektrický ventilátor, ale ventilační turbíny LOMANCO Stávající systém, který v panelové zástavbě převládá, používá k odvětrání šachet panelových domů - odvětrání WC, koupelna, kuchyň - centrální elektrický ventilátor. Centrální elektrický ventilátor je ovládaný z jednotlivých bytů, kde při spuštění v jednom bytě uvedeme do provozu nucené odvětrání ve všech bytech, které jsou napojené na jednu stupačku. Spuštěním centrálního ventilátoru se začne stupačkou šířit hluk a rezonance až do nejnižších pater. Další nevýhodou je doba spuštění. Ventilátor může být spuštěn v kteroukoliv denní a (to je obzvlášť nepříjemné) noční hodinu. Někdy také dochází k zablokování spínače ovládání centrálního ventilátoru na delší dobu, než je nastaven časový interval. Další z řady nevýhod je poruchovost a nutná pravidelná údržba centrálních elektrických ventilátorů. Náklady při použití samotného elektrického ventilátoru v bytě - WC, koupelna Provozní náklady: noc 00:00 - 04:00 12 % obyvatel den 04:00- 19:00 40 % obyvatel kolem 20:00 100 % obyvatel večer 20:00 - 24:00 25 % obyvatel V přepočtu vychází denní průměr využití přibližně 8,5 hodiny. Při použití větrací jednotky DVJ-C-355-7 s objemovým průtokem 1 600m3/hod, celkovým tlakem 40 Pa a příkonem ventilátoru 180W, kdy roční doba ventilátoru byla odhadnuta na cca 3 100 hodin - roční spotřeba energie 550 kWh při ceně 3,45 Kč/kWh=1879,50  Kč na jednu větrací šachtu - 4 šachty v domě = 7 590,00 Kč za elektrickou energii. Náhrada stávajícího odvětrání za odvětrání s pomocí ventilační turbíny LOMANCO Ventilační turbíny Lomanco pracují bez motorického pohonu a plně využívají přírodní energii, energii proudícího vzduchu. Při odvětrání šachet panelových domů využívají ventilační turbíny Lomanco přirozeného proudění vzduchu, kdy teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota v interiéru a současně přirozeného tahu v šachtě způsobeného rozdílem měrných hmotností vzduchu a výškou šachty. Ventilační turbíny Lomanco zajistí plynulý odtah šachet, zamezuje zpětný tah a tím prolínání pachů z jednotlivých bytů. Náhrada stávajícího systému odvětrání za systém s pužitím ventilační turbíny Lomanco není zásadní změnou systému, neboť stávající systém předpokládá trojí způsob provozu: s nuceným pohybem vzduchu pomocí centrálního ventilátoru samotížný bez nuceného pohybu vzduchu - využívá rozdíl vnitřního a venkovního vzduchu a vanoucího větru. Z toho vyplývá, že ventilační turbíny Lomanco svými schopnostmi rotace zvyšují množství odsávaného vzduchu při samotížném pohybu vzduchu v šachtě. komínový systém umožňuje současné použití ventilační turbíny Lomanco na odvětrání ventilační šachty a na odvětrání jednotlivých místností bytů se použije individuální ventilátor (axiální). Tato kombinace s použitím ventilační turbíny Lomanco zajistí nejluxusnější odvětrání dle požadavků uživatelů a přitom není žádný hluk, žádné otřesy a žádné přetahování pach z bytu do bytu. Nejsou-li použity malé ventilátory, je nutno k regulaci odtahu použít uzavíratelnou mřížku na výstupech šachty v bytech. Provozní náklady se systémem ventilační turbíny Lomanco: bezúdržbový provoz ventilační turbíny Lomanco bez potřeby elektrické energie, resp. 90% snížení nákladů při použití individuálních ventilátorů. Technické provedení ventilační turbíny LOMANCO Typy základen ventilační turbíny LOMANCO: standardní základna určená pro rovné střechy např. šindel, rovný plech, atd. Tento typ základny je běžně dodávaný jako součást balení u ventilační turbíny LOMANCO BIB (bezbarvá, černá, hnědá odpovídající barvě trubíny). K ventilační hlavici IB 8 lze přiobjednat jako VP8 (bezbarvá) v hliníkovém provedení se stavitelným krkem. V provedení nebarveného pozinkovaného plechu bez stavitelného krku pro prodloužení, rozdvojky a ventilační hlavice TIB, ventilační hlavice IB8. Tento typ není součástí žádného typu ventilačních turbín ani příslušenství. univerzální základna určená pro profilovanou krytinu. Základna je dodávána ve světle hnědé-cihlové, tmavě hnědé nebo černé barvě. Je určena pouze pro ventilační turbíny LOMANCO BIB. Tetnto typ základny není součástí žadného balení ventilačních turbín. KRK je stavitelný dle sklonu střechy: typ ventilační turbíny Lomanco GT12, ventilační hlavice IB8+VP8 - sklon střechy: 0° - 27° typ ventilační turbíny Lomanco BIB - skon střechy: 0° - 45° MODELOVÉ ŘADY ventilačních turbín a hlavic LOMANCO:     BIB                                TIB                              GT12                                    IB8 + VP8                                                         označení ventilační hlavice Lomanco TIB a ventilační hlavice Lomanco IB8 označuje pouze samostatnou rotační hlavici označení ventilační turbíny Lomanco BIB (12, 14) označuje kompletní výrobek (hlavice, stavitelný krk a základna pro neprofilované krytiny). Číslo následují cí za "BIB" potom označuje průměr krku dané turbíny v palcích. označení Lomanco VP8 označuje stavitelný krk a čtvercovou základnu určenou k samostatné ventilační hlavici Lomanco IB8 komplet ventilační turbíny= hlavice + stavitelný krk + základna Barevné provedení ventilační turbíny a hlavice LOMANCO: základní bezbarvé (eloxovaný hliník popř. pozink u GT 12) hliník                     hnědá                    cihlově červená     černá                      bílá Výpočet odvětrání interiérů pomocí turbíny LOMANCO (m3/h):        Měřením v reálných podmínkách bylo zjištěno, že při běžné rychlosti větru (13km/h) vymění turbína BIB 12 nebo TIB 12 až 930 m3 vzduchu za 1 hodinu, vyšší třída BIB 14 nebo TIB 14 dokonce 1200 m3 vzduchu za 1 hodinu. Tabulka pro výpočet odvětrání střešních plášťů pomocí ventilační turbíny LOMANCO (počet kusů) ​Na dostatečné odvětrání pláště střešní plochy do 140m2  jsou třeba 2 ks turbín BIB 12 nebo BIB 14, na plochy do 185 m2 je již třeba 3 ks turbín BIB 12 nebo 2 ks BIB 14, na plochy do 270m2 jsou třeba 4ks turbín BIB 12 nebo 3ks turbín BIB 14.  Uvedené výkonové parametry pro ventilační turbíny Lomanco byly získány měřením v nejmodernějším aerodynamickém tunelu firmy LOMANCO za podmínek simulujících skutečné použití. Zkoušky byly provedeny dle nejnovějších vědeckých poznatků. Metodiku prověřovala nezávislá engineeringová společnost Ryan Engineering (Arkansas). Lomanco si trvale hlídá svoji výkonnost a průběžně je porovnává s konkurencí. Právě proto si drží ve světě svoji silnou pozici. Ventilační hlavice Lomanco TIB14 (356 mm) má následující odsávané množství vzduchu v potrubním systému dle VVUU Radvanice: Při rychlosti větru 3,1 m/s má 372 m3/hod. Při rychlosti větru 6,1 m/s má 733,5 m3/hod . Při rychlosti větru 10,2 m/s má 1156,3 m3/hod. - Nejvyšší výkon ze všech ventilačních turbín - LOMANCO!!! Pstat.max= 54 Pa (plně uzavřené sací potrubí) Ventilační turbíny Lomanco jsou bezkonkurenční z hlediska v praxi ověřené životnosti (vývoj od roku 1946) a jsou současně silně odolné v destrukčním testu věrně simulujícím poryvy větru na střeše v porovnání s turbínami na světovém trhu. Pro extrémní případy, kde je předpoklad silného zatížení silným či nárazovým větrem, lze požít speciální zpevněná ventilační turbína Lomanco BEB14, které je odolná síle větru až do 240 km/hod. Běžné ventilační turbíny Lomanco BIB14 jsou certifikovány na rychlost větru 195 km/hod. Výrobce v průběhu času testoval různé materiály turbín a jako nejvýhodnější z hlediska výkonu i životnosti doporučuje LOMANCO hlavice hliníkové (eloxovaný námořní hliník se zvýšenou odolností) a jako ekonomičtější variantu pozinkované provedení (ventilační turbína Lomanco GT 12) s předpokládanou nižší životností! Ostatní materiály výrobce nepoužívá a nedoporučuje! Prostupové manžety pro ventilační hlavice LOMANCO a ventilační turbíny LOMANCO Prostupové manžety jsou určeny pro montáž ventilační turbíny LOMANCO do plechových tvarovaných krytin. Manžety zajistí vodotěsnost na mnoho let a to i do velmi komplikovaných střešních plášťů.   Regulační klapky Regulační klapky slouží k regulování množství odsávaného vzduchu přímo pod ventilačními turbínami LOMANCO. Jedná se o nepřímou regulaci turbíny, omezí se odvod vzduchu. Elektromechanické klapky mají pouze polohu otevřeno a zavřeno. Elektromechanické klapky nesjou dodávany s propojovací kabeláží a vypínači. Rozdvojky pro ventilační hlavice LOMANCO TIB14 Rozdvojky jsou urečeny pro případy, kdy je nutné na vyústění vzduchotechniky usadit dvě ventilační turbíny LOMANCO na jeden vývod. Tento případ se nejčastěji vyskytuje tam, kde jsou v jedné sběrné komoře umístěny dvě ventialční šachty nebo tam, kde je nutné zvýšit celkový výkon průběžného odvětrání. Pro usazení rozdvojky do střešního pláště se může použít základna pro prodlužovací potrubí Lomanco (viz výše). Lomanco ENERGO - automatické odvětrání střech Nový odvětrávací systém Lomanco ENERGO a Lomanco ENERGO EKO si ponechává původní funkci systému Lomanco, tj. odvětrávání střech, střešní plášťů, půdních prostor a interiérů, přičemž nově dokáže garantovat minimální výkon, který je požadovaný uživatelem. Systém odvětrání nyní již není závislý pouze na jednom zdroji, větrnné energii, ale může být poháněn i elektrickou energií. Ventilační turbína LOMANCO BIB14, turbína nejvyššího výkonu doplněná o pomocný ventilátor s převodovkou, který dokáže pomáhat s rotací turbíny v době nepříznivých povětrnostních podmínek. Pomocný motor má ochranu proti přetížení a pozvolný náběh, tudíž nedochází k jeho poškození častým spínáním.  V případě nedostatku větrné energie pro pohon turbíny řídící jednotka systému Lomanco ENERGO nebo Lomanco ENERGO EKO vyhodnotí pokles síly větrnné energie a pro pohon turbíny zvolí eletrický motor. Systém bude v tomto případě pohánět: Lomanco ENERGO v tomto přípdě bude pohánět elektrická energie ze sítě. Lomanco ENERGO EKO může v tomto případě dokonce pracovat jako tzv. ostrovní systém, tedy nezávisle na vnějším dodavateli elektrické energie (ze sítě). Systém Lomanco ENERGO EKO je totiž spojený se záložní bateriií, kterou napájí fotovoltaický panel.  V případě bezvětří bude motor prostřednictvím baterie pohánět fotovoltaický panel. Naopak, v případě dostatečné síly větrné energiie bude fotovoltaický panel baterii dobíjet.    Pohonné ústrojí systému Lomanco ENERGO a Lomanco ENERGO EKO je osazeno jednosměrným ložiskem (volnoběžnou spojkou), které zabezpečí, aby se v případě silného větru motor a převodovka nijak nepoškodila. Systém Lomanco ENERGO (větrnná energie/el. energie ze sítě) / Systém Lomanco ENERGO EKO (větrnná energie/el. energie z FV panelu) Řez turbínou systému Lomanco ENERGO: Pohonné ústrojí turbín BIB 14 Lomanco ENERGO je osazeno jednosměrným ložiskem (volnoběžnou spojkou), které zabezpečí, aby se v případě silného větru motor a převodovka nijak nepoškodila. Aby systém zůstal nezávislý, k napájení 15W motoru se používá fotovoltaický panel nové generace, který zajistí kvalitní dobíjení rezervní baterie a následně celého systému. FV panel je velmi kompaktních rozměrů, tudíž nebude na střeše nebo na jákemkoliv jiném místě překážet. Baterie použitá v systém Lomanco ENERGO má vysokou kapacitu a výdrž. Další výhodou je extrémní odolnost proti teplotním výkyvům.   Systém je velice variabilní, lze jej sestavit přesně tak, aby splňoval vaše představy. Pokud si budete přát regulaci výkonu, lze pomocí variabilní převodovky zaručit přesné minimální otáčky systému, pod které nesmí rotace turbíny klesnout. Přejete li si odvětrávat v závislosti na teplotě, instalujte teplotní čidlo, které pohlídá, aby se v prostoru pohybovala teplota přesně tak, jak vyžadujete. Přejete li si odvětrávat v závislosti na vlhkosti, instalujte vlhkostní čidlo, které vám zajistí vlhkost odvětrávaného prostoru přesně tak, jak požadujete. Přejete si hlídat minimální výkon turbíny? Pak instalujte čidlo otáček, které bude garantovat přesně nastavený minimální výkon hlavice a to i tehdy pokud nebudou vhodné povětrnostní podmínky. Přejete si, aby šlo systém instalovat kdekoliv, aniž by byl vázaný na přípojce k elektrické síti? Pak použijte fotovoltaický panel, který Vám přinese nezávislost. K turbíně nebude muset být veden elektrický kabel, tudíž budete moci instalovat turbínu kdekoliv, i tam, kde není elektrická přípojka. Přejete si odvětrávat bez nákladů. Pak použijte nový systém LOMANCO Energo. Budete odvětrávat s garantovaným výkonem, přičemž nebudete platit za elektrickou energii.  Řízené odvětrání s ventilačními turbínami LOMANCO a motory Hybridní větrací hlavice HVL pomocný motor roztáčející přímo hlavici Lomanco BEB 14 osazeny kvalitními německými motory na 12 V spotřeba elektrické energie při sepnutí je pouze 13 W výhodou oproti klasické hlavici je její neustálá účinnost (není závislá na povětrnostních podmínkách) možnost čidla hlídající rotaci hlavice, v případě nehybnosti sepne pomocný motor a roztočí hlavici možnost připojení čidel (vlkostní, CO2, PIR) Přídavné ventilátory EVL systém  kombinující elektrický ventilátor a hlavicí Lomanco BEB 14 ventilátory o vysokém výkonu označenými jako ventilátory pod Lomanco EVL 1400 a EVL 3410 dodávány již v sadě s instalační krabicí a hlavicí Lomanco BEB 14 osazeny kvalitními německými ventilátory na 230 V spotřeba elektrické energie již od 10 W a objemový průtok až 3410 m3/hod možnost připojení čidel (vlkostní, CO2, PIR) nebo časovače tento systém se z oblobou používá  na bytových domech​​ Objednání Veškeré zboží ze sortimentu ventilační turbíny Lomanco je bežně skladem. Dostupnost příslušenství pro ventilační turbíny Lomanco si prosím ověřte telefonicky. Objednané zboží je běžně dodáváno na cílovou adresu do tří pracovních dnů (výjimky jsou uvedené v aktuálním ceníku) od doručení závazné objednávky. Doprava zboží až do rukou zákazníka je v rámci ČR. Zboží lze objednat přímo na těchto stránkách prostřednictvím E-shopu, elektronickou poštou na adrese objednavky@strechyokna.eu, prostřednictvím telefonu na čísle: 420 775 522 255. Na zboží ze sortimentu ventilační turbíny Lomanco se vztahuje patnáctiletá záruka. Na zboží ze sortimentu příslušenství pro ventilační turbíny Lomanco se vztahuje dvouletá záruka. Turbíny a hlavice LOMANCO prodlužovací díl o délce 500mm k BIB 12 nebo TIB 12 pro odvětrání střechy a prostor v domech a skladech.

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím