Trapézová hliníková deska T05

Trapézová hliníková deska T05

Cena bez DPH: 269,42 Kč
Cena s DPH: 326 Kč
M2
skladem (CENA je za m2)
Záruka: 24 měsíců
Výrobce: MASLEN, sklad Brno
Náhled varianty produktu:
Cena bez DPH: 269,42 Kč
Cena s DPH: 326 Kč
M2
skladem (CENA je za m2)
Záruka: 24 měsíců
Výrobce: MASLEN, sklad Brno
Náhled varianty produktu:
Cena bez DPH: 269,42 Kč
Cena s DPH: 326 Kč
M2
skladem (CENA je za m2)
Záruka: 24 měsíců
Výrobce: MASLEN, sklad Brno
Náhled varianty produktu:

Hliníkové pásy lehkého trapézového výrobku MASLEN, univerzální krycí profilované lakované desky. Číslo za písmenem "T" znamená výšku trapézu v mm. Tento profil není přímo určen k použití jako střešní krytina. CENA je za 1m2. CENA PŘÍPADNÉ DOPRAVY BUDE NABÍDNUTA DLE MÍSTA DORUČENÍ A OBJEMU OBJEDNÁVKY.


Lehká trapézová hliníková krytina MASLEN T05 width=Trapézové hliníkové desky (mimo T05) jsou vhodné řešení střešní krytiny s ohledem na výhodnou cenou a svoji nízkou hmotnost, která je méně než 2,2 kg/m2. T05 je díky velmi nízkému profilu určen na střechy pouze alternativně, jeho hlavní využití je jako fasádní desky, či jako krytí podhledů, apod. Díky nízké hmotnosti se nepřetěžují krovy ani v zimních měsících, kdy na střeše leží i několik tun sněhu a výhodou nízké hmotnosti je snadná manipulace s materiálem. Trapézové plechy můžeme dodat až do délky 12m, což je výhodné zejména na objemné haly a jiné obdobné rozsáhlé stavby.Její profil, rozměry a povrchová úprava zaručují: - bezproblémovou manipulaci - jednoduchou montáž - dlouhou životnost a minimální náklady na údržbu - výborný poměr užitné hodnoty a ceny. Jeho výhodou je, že nepotřebuje laťování přesně na rozměr jako jiné krytiny a lze jej použít na původní laťování, například po eternitu a podobně.Společnost Maslen s.r.o. vyrábí 7 typů trapézových hliníkových desek, které mají podle druhu materiálu použitého na jejich výrobu, různé použití. Trapézové desky jsou vyráběny na nových, moderních, technologických linkách, s vysokou přesností a rychlostí zpracování. Důkladná kontrola celého procesu výroby, je zárukou kvality dodávaných výrobků. Hliníkové trapézové profily se vyrábějí tvarováním za studena, z povrchově upraveného hliníkového svitku. K většině těchto krytin je možno doobjednat prosvětlovací pásy a to ve standardních délkách do 6m.Trapézovou hliníkovou krytinu T05 nabízíme pouze ve 3 barevných provedeních. Barevnou variantu prosím upřesněte při výběru zboží vpravo výběrovou šipkou zadáním barevné varianty výrobku): width=

Používané materiály jsou následující:

  • Lakoplastový hliníkový svitek, oboustranně chemicky ošetřený, s následnou aplikací ochranným lakem tloušťky min. 7 mikrometrů.
  • Finální vrstvu tvoří lakoplastová povrchová úprava na polyesterové bázi, tloušťky min. 25 mik.
  • Životnost takto upravených plechů je v běžných podmínkách min. 80 let.
  • Záruční doba je při použití nástřiku HB 50 až 60 let od data prodeje, u ostatních nástřiků (25 a 35 mikronů) 30 let.Lehká trapézová krytina MASLEN T05je vyráběná z velmi kvalitního svitkového hliníku o síle 0,70mm s povrchovou oboustrannou chemickou ochranou a následnou lakoplastovou povrchovou úpravou polyester 20/5/7/0. Profilem připomíná klasickou trapézovou krytinu.

Celková šíře pásu je 1245mm, užitečná krycí šíře je 1215mm, plošná hmotnost 2,2kg/m2, délka jednotlivého pásu je od 0,4m do 8m. Výhodou je příjemný vzhled, velmi nízká hmotnost, barevná stálost, rychlá a jednoduchá montáž, dlouhá životnost  s dlouhodobým neměnným vzhledem a v neposlední řadě také velmi příjemná cena.t05 


Celková šířka:              Užitečná šířka:         Tloušťka materiálu:         Výrobní délka:    1245mm                       1215mm                   od 0,70mm                   od 0,4m                                                                        do 1,00mm                   do 8,0mAplikuje se zejména jako fasádní profil, nebo jako velmi levné řešení při zakrytí podhledů rodinných domů a hal. V případě využití jako střešní krytiny využijte trapézové hliníkové desky s vyšším profilem: T12, T18 a dále a to bez nutnosti výměny původního laťování, či dokonce krovů. Nelze jej, stejně jako všechny ostatní lakoplastové krytiny upravovat (řezat) nástroji s brusnými kotouči. Velmi vhodný nástroj k řezání je nástavec na vrtačku (elektrické nůžky), speciální elekrické nůžky na hliník, nebo ruční klempířské nůžky na plech.

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

DOPORUČENÉ NÁSTROJE: Pro montáž trapézových hliníkových pásů budete potřebovat: Měření – vodováha, skládací metr, úhloměr, tužka Spojování a montáž – nýtovací kleště, sponkovačka, aku šroubovák, kladivo Dělení a úprava pásů – falcovací kleště, nůžky na plech, pilka na železo, kotoučová pila, elektrické nůžky na plech.VÝPOČET STŘEŠNÍ KRYTINY: Plocha střešní krytiny je dána rozměry plochy střechy včetně detailů ve střešním plášti. Pro správný výpočet potřebného množství krytiny a délky použitých tabulí je třeba znát rozměry střechy i její sklon, nebo dodat projektovou dokumentaci ke stavbě. Na požádání vám výpočet potřebného množství provedeme odborně a přesně.ZÁSADY MONTÁŽE NA STŘECHÁCH: Montáž musí být prováděna na rovný povrch a mezi plechy a difuzní fólií je třeba zachovat vzduchovou mezeru, sloužící k odvětrávání. Pro správnou funkci odvětrávání se tabule pokládají na rošt z latí a kontralatí. Ty musí být velmi důkladně upevněny. Na spodu umístěné kontralatě zabraňují zadržování kondenzované vody. Vzduchová mezera pomáhá snížit množství kondenzátu při prudké změně teploty v zimě a naopak v létě pomáhá oddělit tepelně povrch střechy od místností pod ní. Před montáží je třeba se přesvědčit o bezvadném stavu difuzní fólie a případné zjištěné netěsnosti opravit podle pokynů výrobce. V žádném případě není možná pokládka plechu přímo na lepenku. 

DÉLKA PÁSŮ: Délku pásů limituje především roztažnost materiálu vlivem teploty. V případě pásu silného 0,7 mm by délka jedné tabule neměla překročit 6,5 m. Při volbě délky jednotlivých tabulí by měl být brán zřetel na možnosti manipulace s nimi a zváženo i nebezpečí jejich deformací.CHŮZE PO STŘEŠE: Chůzi po již namontovaných tabulích je třeba eliminovat. Pokud je to nutné, je třeba našlapovat v místech podložených latěmi, vaznicemi. Podrážky obuvi by měly být z měkkého materiálu a nesmí obsahovat nečistoty, které by poškodily povrch střechy. Po ukončení montáže musí být střecha zbavena všech zbytků po montáži – například hřebíků, pilin apod., protože by mohly být zdrojem poškození a koroze střechy. Nikdy nechoďte po nepřikotvených tabulích.PŘÍŘEZ TABULÍ A PRÁCE S NIMI: Vysoká teplota nebo horké piliny poškozují povrchovou úpravu desek, které se pak stávají náchylné ke korozi.K řezání proto nesmí být použito nástrojů, které při řezání teplo uvolňují – například úhlová bruska. K dělení pásů použijte elektrické nůžky, elektrickou prostřihávačku nebo u menších střihů nůžky ruční. Před započetím montáže je třeba z desek sejmout ochrannou folii (pokud jsou jimi zakryty). Po ukončení montáže je nutné očistit povrch všech desek od veškerých nečistot vzniklých při montáži (piliny, třísky…). Dodatečné úpravy tvaru pásu (ohyby) je možné provádět při minimální teplotě 5°C jak desek, tak okolí. Řezem vzniklé hrany či poškrábaná místa by měla být ošetřena správkovou barvou.TRAPÉZOVÉ HLINÍKOVÉ PÁSY JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA: Minimální sklon střechy pro montáž trapézové krytiny je 6°. Je-li sklon střechy menší než 14°, je nutný přesah napojovaných tabulí 300 mm. Je-li sklon střechy větší než 14°, přesah napojení musí být nejméně 150 mm. U střech se sklonem 6° výrobce napojování tabulí nedoporučuje.PODKLAD:  konstrukce Trapézové desky jako střešní krytina jsou instalovány buď:• na systém dřevěných podpor – tesařské konstrukce krovu nebo příhradové vazníky doplněné systémem kontralatí s minimální výškou 40 mm a latí nejčastěji o rozměrech 35x50, či 50x60mm,• na systém kovových podpor (s nutným těsnícím materiálem) – systém vazníků a vaznic z C/Z profi lů tenkostěnných, či válcovaných ocelových.Laťování by mělo být zesíleno v místě v místě, kde budou montovány doplňkové konstrukce, případně další bezpečnostní prvky či výrobky - sněhové zachytávače, solární panely, kominické lávky. Vzdálenost podpor záleží na mnoha faktorech (typ profi lu, zatížení, lokalita…) a měla by být určena projektem, který bude respektovat platné ČSN.DOPLŇKOVÉ KONSTUKCE: K vlastní montáži desek je možno přistoupit až po instalaci doplňkových konstrukcí, kterými jsou: žlabové háky, úžlabí, okapní plechy, oplechování zdí, spodní závětrné lišty (je-li použita), horního oplechování komína a oplechování oken (dle pokynů výrobce oken). Doplňkové konstrukce doporučujeme použít z našeho výrobního sortimentu, v případě nestandardního oplechování použijte tabule výrobce nebo svitek na míru. Sněhové zábrany se montují až po montáži trapézových desek a při jejich instalaci je třeba respektovat jejich montážní návod a nutnost kotvení až do konstrukce, nikoliv pouze do desek samotných (hliník má totiž mnohem menší pevnost a prvky by se v případě ukotvení do desek vytrhávaly). Proto nejen kotvení, ale i spojování a další střešní prvky musí být kotveny na rozdíl od ocelových trapézů až do nosné konstrukce (laťování či tenkostěnných ocelových trubek).MONTÁŽ: Montáž je možno provádět z pravé i levé strany střechy, určující by měl být směr převládajícího větru v daném místě a začít by se mělo na​ opačné straně. Desky se pokládají širší vlnou směrem dolů, aby byl zajištěn správný odvod vody. Montáž provádíme od spodního okraje s přesahem 3 cm přes okapovou desku. Je třeba dodržet pravý úhel k hraně okapu a tento úhel kontrolovat nejméně každou třetí desku – špatně nasazený úhel se vzhledem k profi lování desek následně špatně koriguje. Každou desku připevníme k podkladu samovrtnými nerezovými šrouby 4,8x35 v případě kotvení do dřeva, nebo samovrtnými nerezovými šrouby do oceli s vrtnou kapacitou dle tloušťky podkladového materiálu. Používejte šrouby stejného barevného odstínu, jako je krytina. Použitý spojovací materiál musí být schválené k použití ve stavebnictví a v případě ocelové nosné konstrukce je nutné použít vhodný těsnící materiál k oddělení hliníkového dolního povrchu desky a ocelového povrchu konstrukce.

Upevnění k podkladu se provádí vždy ve spodní části vlny, kolmo k podkladu v množství asi 4 ks /m2 střechy. K utahování šroubů používejte vrtačku nebo utahovačku s možností regulace otáček a utahovacího momentu. Správně utažený šroub vytlačí těsnění zpod kovové podložky cca 1mm. K upevnění trapézového pásu u okapu, hřebene, štítu a úžlabí použijte 1 ks šroubu do každé vlny. Jako sešívací šroub užijeme samovrtný nerezový šroub s těsnící podložkou 4,8 x 20mm v počtu cca 2ks / m2 střechy. Způsob dotažení vrutu je znázorněn na obrázku níže.

Boční překrývání - navazující tabule musí zakrýt celou horní základnu již připevněné tabule tak, aby mezera ve spoji byla minimální. Upevnění těchto spojů se provádí v horní vlně a to sešívacími šrouby nebo vodotěsnými nerezovými nýty v roztečích max. 500 mm.Příčné překrývání - V případě podélného napojení trapézových desek musí být příčný spoj vždy upevněn do podkladu s přesahem nejméně 150 mm při sklonu střechy od 14° výše nebo 300 mm při sklonu menším. Pro kotvení napojení použijte samovrtné nerezové šrouby v každé vlně tabule. Výrobce doporučuje použít pro podélné i příčné spoje použít těsnící pásky, nebo silikonové těsnění. Po položení krytiny na celou plochu střechy přistupte k montáži hřebenáče. Před jeho samotnou pokládkou osaďte větrací pás hřebene a následně hřebenáč. Pokládku provádějte proti směru převládajících větrů v dané lokalitě. Jednotlivé díly usaďte, srovnejte a následně připevněte ke krytině. Přesah by měl být 100-150 mm, ke spojení použijte sešívací nerezové šrouby (opět s kotvením až do konstrukce) nebo vodotěsné nerezové nýty a to do každé nebo každé druhé vlny (max. rozteč 200 mm). Hřeben na koncích uzavřete dílem, který vystřihnete z hliníkové tabule, pokud není uzavřen spojením závětrných lišt. Hřeben je v místech styku s dolní částí trapézu vhodné vyplnit těsnícím pásem, jak je vyobrazeno níže. Těsnící pás proti hmyzu a ptákům je taktéž vhodné umístit do dolního ukončení trapézu v místě vyústění do žlabu.
© 2020 RADIM CHVÁTAL Vytvořilo 4every1 s.r.o.